lowpass (Laagdoorlaatfilter)

Schermafbeelding van de plug-in voor het laagdoorlaatfilter
Interne naam:

lowpass

Type plug-in:

effect

Beschrijving:

Past een eenvoudig laagdoorlaatfilter toe op de huidige selectie. Een laagdoorlaatfilter laat frequenties onder een grensfrequentie door en filtert frequenties die boven de grensfrequentie zitten uit.

Het filter is van de tweede graad en is geïmplementeerd zoals beschreven in het boek "The manifold joys of conformal mapping, applications to digital filtering in the studio door James A. Moorer (JAES, Vol. 31, No. 11, 1983 November).

Parameters:
frequentie

De grensfrequentie van het laagdoorlaatfilter in Hz.