Spelconfiguratie

Alle instellingen van KSpaceDuel zijn te configureren.

Als u de spelinstellingen wilt wijzigen, selecteer menuoptie InstellingenKSpaceDuel instellen... in de menubalk.

Dit opent een dialoog met twee secties, genaamd Algemeen en Spel. De eerste sectie is vrij eenvoudig, de tweede bevat 7 tabbladen.

De instellingen zijn verzameld in verschillende configuraties.U kunt kiezen uit meerdere vooringestelde configuraties.

Als u de configuratie Aangepast kiest, dan kunt u alle instellingen zelf bepalen.

Opmerking

Als u Aangepast niet hebt geselecteerd, dan kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de spelconfiguratie.

Tip

Als u zelf een interessante configuratie hebt gevonden, stuur deze dan naar de auteur van het spel. Hij kan deze dan opnemen in een toekomstige versie van het programma. Stuur het gedeelte [Spel] uit het bestand ~/.kde/share/config/kspaceduelrc op.

Als u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, klik dan op de knop OK om uw wijzigingen te bekrachtigen.

Als u de standaard instelling wilt herstellen, klik dan op de knop Standaard. Om deze wijziging te bekrachtigen klikt u op de knop OK.

Als u uw wijzigingen niet wilt gebruiken en terug wilt naar de vorige configuratie, klik dan op de knop Annuleren. Al uw wijzigingen zullen dan verloren gaan.

De instellingen zijn:

Algemeen

Trefferpunten

Deze twee schuifregelaars bepalen de trefferpunten van beide spelers bij de aanvang van het spel. U kunt het aantal trefferpunten van een speler verlagen om die speler een handicap te geven.

Verversingstijd

De tijd tussen twee schermververgingen in milliseconden. Alle andere instellingen zijn onafhankelijk van de verversingstijd.

Rode speler

Hier kunt u bepalen of de rode speler wordt bedient door de computer en kunt u de moeilijkheidsgraad van deze computerspeler instellen. Experimenteer met de verschillende niveaus om een te vinden die bij u past.

Blauwe speler

Dit werkt hetzelfde als de opties voor de Rode speler, zoals hierboven is beschreven.

Spel

Speelsnelheid

Bepaalt de snelheid van het hele spel.

Kogel

Schietsnelheid

De snelheid van de kogels

Energiebehoefte

De hoeveelheid energie die per schot wordt verbruikt.

Max. aantal

Het maximum aantal kogels die per speler op het scherm aanwezig kunnen zijn.

Schade

Het aantal trefferpunten voor de toegebrachte schade als een kogel een schip raakt.

Levensduur

De maximale levensduur van een kogel.

Herlaadtijd

De tijd die het schip nodig heeft om een kogel te herladen.

Mijn

Mijnbrandstof

De hoeveelheid brandstof voor een mijn.

Energiebehoefte

De hoeveelheid energie benodigd om een mijn te leggen.

Activeringstijd

De tijd dat een mijn inactief is.

Schade

Het aantal trefferpunten dat verloren gaat als een schip een mijn raakt.

Max. aantal

Het maximum aantal mijnen dat een speler op het scherm kan plaatsen.

Herlaadtijd

De tijd dat een schip nodig heeft om een mijn te herladen.

Schip

Versnelling

De acceleratie van de schepen

Energiebehoefte

De energie die een schip nodig heeft om te accelereren.

Rotatiesnelheid

De snelheid waarmee een schip draait.

Energiebehoefte

De energie die nodig is om een schip te draaien.

Schade bij botsing

Het aantal punten dat verloren gaat als twee schepen tegen elkaar botsen.

Zon

Zonne-energie

De sterkte van de zon. Hoe hoger de waarde, hoe sneller schepen worden opgeladen.

Zwaartekracht

De sterkte van de aantrekkingskracht van de zon.

Starten

Positie X en Positie Y

De positie van de schepen aan het begin van een nieuwe ronde. De schepen beginnen elk aan een kant van de zon.

Snelheid X en Snelheid Y

De snelheid aan het begin van een nieuwe ronde.

Opwaarderingen

Verschijningstijd

De maximum tijd tussen het verschijnen van twee opwaarderingen.

Levensduur

De maximale levensduur van een opwaardering.

Energieomvang

De hoeveelheid energie die een speler ontvangt van een energie-opwaardering.

Schildomvang

De hoeveelheid punten die een speler ontvangt van een schildopwaardering.