Het handboek van KSpaceDuel

Andreas Zehender

Eugene Trounev

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
herziening 2.0 (KDE
4.11) (2013-05-05)

Deze documentatie beschrijft het spel van KSpaceDuel versie 2.0