Het handboek van KSpaceDuel

Andreas Zehender

Eugene Trounev

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
herziening 2.1 (KDE Gear 21.08) (2021-08-23)

Deze documentatie beschrijft het spel van KSpaceDuel versie 2.1