Bijlage A. Installatie

Inhoudsopgave

Configuratie

Configuratie

Het menu Instellingen opent een dialoog waarin u :

Dialoog Voorkeuren

  • het geluid in-/uitschakelen ;

  • de snelheid van de sprites instellen (van langzaam tot onmiddellijk) ;

  • de in popups getoonde contexthelp in-/uitschakelen ;

  • indien ingeschakeld wordt het aantal legers voor elk land getoond. De volgende schermafdruk toont de kaart met daarin zichtbaar het aantal legers.

    Het aantal legers tonen