Het handboek van KPatience

Paul Olav Tvete

Maren Pakura

Stephan Kulow

Nalezer: Mike McBride
Ontwikkelaar: Paul Olav Tvete
Ontwikkelaar: Stephan Kulow
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
herziening KDE Gear 21.04 (2021-06-20)

Deze documentatie beschrijft het spel KPatience versie 21.04