Hoofdstuk 9. Naslag

Menu's

Wanneer KOrganizer gestart wordt, verschijnt het hoofdvenster van KOrganizer. Het venster bestaat uit een aantal componenten: een menubalk, een werkbalk, een maandkalender, een hoofdvak met de huidige weergave van afspraken en een takenlijst.

De menu's geven direct toegang tot de veel gebruikte functies van de agenda, zoals opslaan, openen, toevoegen en verwijderen van afspraken, taken en journaalingangen, afdrukken en andere.

Merk op dat wanneer KOrganizer wordt gebruikt als agendacomponent van Kontact, de menu's anders zijn.

Bestand

Het menu Bestand geeft toegang tot functies voor de gehele agenda.

BestandOpenen (Ctrl+O)

Opent een dialoogvenster waarin u kunt kiezen welk vCalender- of iCalendar-bestand u wilt openen. Als de huidige agenda is gewijzigd en nog niet is opgeslagen, wordt u voor het openen van de nieuwe agenda gevraagd of de huidige agenda moet worden opgeslagen.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Importeren, exporteren en bijhouden van agenda's”.

BestandAfdrukken (Ctrl+P)

Kies in het menu Afdrukken of klik op het pictogram Afdrukken om de huidige agenda af te drukken. U kunt vervolgens de af te drukken periode aangeven (handmatig of met behulp van de kalender-widget) en de weergave (Dag, Week, Maand of Takenlijst en Journaal).

BestandAfdrukvoorbeeld

Indien u in het menu Afdrukvoorbeeld kiest, of op het pictogram Afdrukvoorbeeld klikt, wordt de huidige agenda op het scherm afgebeeld, in plaats van door uw printer te worden afgedrukt. Gebruik dit om eerst te controleren of wat u wilt afdrukken, voldoet aan uw verwachtingen.

U kunt het datumbereik kiezen dat moet worden afgedrukt (met de hand, of met de kalender-widget), en het weergavetype (dag, week, maand of taak).

BestandImporterenAgenda importeren

Als u een ander iCalendar- of vCalender-bestand met de huidige agenda wilt samenvoegen, een nieuwe gegevensbron wilt openen, of in een eigen venster wilt openen, kiest u dan deze menuoptie. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn na ontvangst per e-mail van een vCalendar met daarin enkele ingangen.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Agenda's importeren”.

BestandImporterenVers van de pers......

Hiermee opent u de dialoog voor het Vers van de pers, waarin u een lijst van agenda's krijgt die u kunt ophalen. De afspraken daarin kunnen aan uw agenda worden toegevoegd.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Downloaden met "Vers van de pers"”.

BestandExportereniCalendar

Hiermee kunt u al uw actieve afspraken, taken en journaalingangen (onafhankelijk van hun gegevensbron) exporteren in een nieuw iCalendar-bestand.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Agenda's exporteren”.

BestandOude invoer archiveren...

Het is raadzaam van tijd tot tijd oude afgedane afspraken te verwijderen (of ergens anders op te slaan).

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Onderhouden van uw agenda's”.

BestandVoltooide taken verwijderen

Hiermee worden alle voltooide taken verwijderd uit uw actieve agenda.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Onderhouden van uw agenda's”.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Kies in het menu Afsluiten of klik op het pictogram Afsluiten om het huidige agendavenster te sluiten;. KOrganizer zal vragen of de agenda moet worden opgeslagen, als er nog niet opgeslagen wijzigingen zijn.

Dit heeft geen effect op andere agendavensters die open staan. Iedere agenda moet afzonderlijk afgesloten worden.

Bewerken

In het menu Bewerken kunt u afspraken en taken bewerken en zoeken.

Knippen, Kopiëren en Plakken werken zoals u van deze functies gewend bent in KDE-toepassingen. Met Zoeken kunt u afspraken en taken in de huidige agenda zoeken.

BewerkenOngedaan maken (Ctrl+Z)

De laatste actie ongedaan maken, of, in andere woorden, de agenda terugbrengen in dezelfde toestand als onmiddellijk voor de laatste actie.

BewerkenOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

De laatste actie opnieuw doen, of, in andere woorden, de agenda terugbrengen in dezelfde toestand als onmiddellijk voor het laatste ongedaan maken.

BewerkenKnippen (Ctrl+X)

Knipt de geselecteerde afspraak(en) en plaatst die op het klembord, waarna de selectie uit de agenda wordt verwijderd.

BewerkenKopiëren (Ctrl+C)

Kopieert de geselecteerde afspraak(en) naar het klembord. De selectie blijft ongewijzigd in de agenda.

BewerkenPlakken (Ctrl+V)

Plakken voegt de inhoud van het klembord in de agenda in (op de plaats van de muisaanwijzer). Het klembord moet een geldige vCalendar-of iCalendar-inhoud bevatten, bijvoorbeeld na knippen of kopiëren, of door een selectie, buiten KOrganizer gemaakt. Er volgt een waarschuwing wanneer het formaat onjuist is.

Tip

Maar, u kunt veilig met de sneltoetsen Ctrl+C en Ctrl+V tekstgegevens van elke andere applicatie naar een venster in KOrganizer kopiëren, en vice versa.

BewerkenVerwijderen

Verwijdert de geselecteerde item(s) uit uw agenda.

BewerkenZoeken (Ctrl+F)

Kies Zoeken in het menu Bewerken, of klik op het pictogram Zoeken voor het zoeken naar afspraken, taken en journaalingangen, aan de hand van samenvatting, beschrijving en/of tags..

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Zoeken”.

Weergave

Er zijn verschillende weergaven beschikbaar voor het tonen van uw afspraken, taken en journaalingangen. KOrganizer is slim genoeg om tussen sessies door te onthouden wat de laatst gebruikte weergave was. De volgende keer start het in diezelfde weergave op.

In het algemeen zal in elke weergave op een bepaalde manier uw afspraken, taken en journaalingangen worden getoond, beperkt tot een bepaalde periode, of manier van weergeven. Klik ergens op voor verdere handelingen. Ergens op rechtsklikken opent een contextmenu waarin opties zoals Bewerken, Verwijderen, en dergelijke, te vinden zijn. Dezelfde soort bewerkingen kunnen ook in het menu Acties worden gedaan.

WeergaveAgenda

Geeft de agendaweergave.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Agendaweergave”.

WeergaveMaandweergave

Geeft de maandweergave

Meer informatie herover vindt u in de paragraaf met de naam “Maandweergave”.

WeergaveTijdlijn

Geeft de tijdlijn weer.

Meer informatie herover vindt u in de paragraaf met de naam “Tijdlijnweergave”.

WeergaveTakenlijst

Geeft de takenlijstweergave.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Takenlijst”.

WeergaveAfsprakenlijst

Geeft de lijstweergave

Meer informatie herover vindt u in de paragraaf met de naam “Weergave voor de afsprakenlijst”.

WeergaveWat nu

Geeft de weergave van wat er nu aan de orde is.

In deze weergave ziet u de volgende afspraken en taken, elk op een regel.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Wat nu-weergave”.

WeergaveJournaal

Geeft de journaalweergave

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Journaalweergave”.

WeergaveVerversen

Ververst en werkt de huidige weergave bij.

WeergaveZoomen

In dit submenu kunt u de grootte van de weergave aanpassen, zodat u meer of minder gegevens ziet.

In de agendaweergave (dag(en) of week), kunt u door te zoomen meer of minder dagen overzien (InzoomenHorizontaal en UitzoomenHorizontaal), of meer of minder uren op een dag (InzoomenVerticaal en UitzoomenVerticaal).

WeergaveFilter

In dit submenu vindt u de reeds eerder, in de dialoog Filters bewerken, aangemaakte filters. Selecteer in dit submenu het filter voor de weergave in KOrganizer. Wilt u geen filter gebruiken, kies dan Geen filter.

Ga naar

Meer informatie over het bladeren in de weergaven van KOrganizer vindt u in de paragraaf met de naam “Weergaven in KOrganizer.

GaTerug

Ga, afhankelijk van de weergave, naar de vorige dag, week of maand.

GaVooruit

Ga, afhankelijk van de weergave, naar de volgende dag, week of maand.

GaNaar vandaag

Ga naar de tijdsperiode die de dag van vandaag omvat.

GaDag

Geeft de dagweergave.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Agendaweergave”.

GaVolgende x dagen

Geeft u de weergave voor de volgende x dagen, waarbij het aantal dagen, x, in de instellingen van KOrganizer is ingesteld.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Agendaweergave”.

GaWerkweek

Geeft de Werkweekweergave

Is gelijk aan de Weekweergave, behalve dat hier alleen de werkdagen van de week worden getoond.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Agendaweergave”.

GaWeek

Geeft de weekweergave

De weekweergave is als de dagweergave. De afspraken van een periode van zeven dagen worden naast elkaar getoond. Alle beschikbare functies in de dagweergave zijn ook beschikbaar in de weekweergave.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Agendaweergave”.

Acties

ActiesNieuwe afspraak...

Met Nieuwe afspraak... maakt u een nieuwe afspraak aan.

Een gedetailleerde beschrijving van het afsprakenvenster vindt u in het gedeelte Nieuwe afspraken invoeren.

ActiesNieuwe taak...

Met Nieuwe taak... maakt u een nieuwe taak aan. Taken hebben aanvankelijk geen verwachte eindtijd, maar u kunt die wel opgeven.

Een gedetailleerde beschrijving van het takenvenster vindt u in het gedeelte Nieuwe taken invoeren.

ActiesNieuwe subtaak...

Met Nieuwe subtaak... maakt u een nieuwe taak aan. De subtaak behoort tot de huidig geselecteerde taak. Subtaken hebben aanvankelijk geen verwachte eindtijd, maar u kunt die wel opgeven.

Een gedetailleerde beschrijving van het takenvenster vindt u in het gedeelte Nieuwe taken invoeren.

ActiesNieuw journaal...

Met Nieuw journaal... maakt u een nieuw journaal aan.

ActiesTonen

Met Tonen wordt een dialoog geopend waarin de details staan van de geselecteerde journaalingang, afspraak of taak.

ActiesBewerken...

Met Bewerken... kunt u de geselecteerde journaalingang, afspraak of taak bewerken.

ActiesVerwijderen (Del)

Met Verwijderen kunt u de geselecteerde journaalingang, actie of taak verwijderen.

ActiesSubtaak zelfstandig maken

Met Subtaak zelfstandig maken kunt u de geselecteerde subtaak loskoppelen van de taak waar die toe behoort.

Plannen

PlannenIteminformatie publiceren

De geselecteerde afspraak, taak of journaalingang per e-mail versturen in het formaat van iCalendar.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Een afspraak, taak of journaalingang publiceren”.

PlannenUitnodiging versturen aan deelnemers

Stuur de geselecteerde afspraak of taak naar de deelnemers, en verzoek, als dit nodig is, een antwoord.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Uitnodigingen versturen en antwoorden verwerken”.

PlannenStatusupdate verzoeken

Als u uw status als deelnemer wijzigt, klik dan hierop, zodat u de organisator uw gewijzigde status kunt versturen (geaccepteerd, voorlopig, etc.)

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Een uitnodiging beantwoorden”.

PlannenAnnulering verzenden naar deelnemers

Als u een afspraak of taak wilt annuleren, kunt u die selecteren, en hierop klikken om de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Afspraak of taak annuleren”.

PlannenUpdate verzoeken

De organisator verzoeken de laatste versie te sturen van de geselecteerde afspraak of taak.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “De laatste versie van een afspraak of taak opvragen”.

PlannenWijziging verzoeken

Stuur de organisator van een geselecteerde afspraak of taak een alternatief voorstel

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Een ander voorstel versturen”.

PlannenE-mail met vrij/bezetinformatie sturen...

Stuur uw vrij/bezetinformatie per e-mail naar een of meer geadresseerden met een e-mailadres.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Vrij/bezetinformatie”.

PlannenVrij/bezetinformatie uploaden

Upload uw vrij/bezetinformatie naar een groupware server. Deze informatie is dan beschikbaar voor andere gebruikers.

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf met de naam “Vrij/bezetinformatie”.

Instellingen en Help

Naast de gewone KDE-menu's zoals beschreven in het Menu-hoofdstuk van de KDE Basisdocumentatie, heeft KOrganizer nog de volgende eigen menu-ingangen voor Instellingen en Help:

InstellingenZijbalk

Klik op de menuonderdelen van dit submenu om de componenten van de zijbalk van KOrganizer te tonen of te verbergen. Merk op dat de zijbalk alleen aanwezig is als de huidige weergave niet in het volledige venster wordt getoond.

InstellingenDatum & tijd instellen...

Klik hierop voor het instellen hoe datum en tijd op het bureaublad worden weergegeven. Merk op dat deze instellingen ook gelden voor de andere toepassingen van het bureaublad.

InstellingenWeergavefilters beheren...

Kies dit om de dialoog Filters bewerken te openen. In deze dialoog kunt u filters aanmaken, verwijderen en bewerken, die invloed hebben op wat in KOrganizer zal worden getoond.

InstellingenTags beheren...

Kies dit om de dialoog Tags bewerken te openen. In deze dialoog kunt u tags in de agenda aanmaken, verwijderen en bewerken. Met behulp van tags kunt u uw afspraken en taken indelen in verwante groepen.