Hoofdstuk 3. Agenda's importeren, exporteren en beheren

In KOrganizer kunnen afspraken, journaalinvoeren en taken op diverse manieren worden opgeslagen (en teruggehaald), en naar diverse locaties. Elk van deze locaties noemen we een agendahulpbron.

KOrganizer kan van nature werken met agendabestanden gebaseerd op standaarden zoals iCalendar en vCalendar (voegt ze toe als nieuwe gegevensbronnen), maar u kunt de gegevens ook importeren (samenvoegen) in een bestaande gegevensbron, en het bestand in een nieuw venster openen. Bestanden importeren in het formaat van de oude toepassing ical is ook mogelijk.

U kunt uw gegevens exporteren als een iCalendar- of vCalendar-bestand. Deze bestanden worden ondersteund door de meeste agendaprogramma's.

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u uw agenda kunt beheren, gebruik makend van de gegevensbronnen, afspraken importeren en exporteren, en het schema "Vers van de pers".

Agendagegevensbronnen

In KOrganizer wordt een lokaal bestand gebruikt als standaard gegevensbron. Maar er zijn meer bronnen die u hier aan kunt toevoegen: groupware servers, journaalingangen zoals blogs, netwerkbestanden, etc. Als u meerdere gegevensbronnen gebruikt, kan KOrganizer worden geconfigureerd om de standaard gegevensbron te gebruiken of te vragen welke gegevensbron moet worden gebruikt bij het opslaan van nieuwe afspraken, taken of journaalingangen. KOrganizer voegt alles uit twee of meer gegevensbronnen naadloos samen bij het tonen.

De standaard gegevensbron is voor veel gevallen heel geschikt, maar het kan zijn dat er een andere nodig is, vooral bij gebruik van een ondersteunde groupware server. U kunt de beheerder van de server vragen hoe de gegevensbron van de groupware moet worden geconfigureerd, inclusief het publiceren of verkrijgen van vrij/bezetinformatie. Toegang hebben tot vrij/bezetinformatie maakt het de organisator van een afspraak mogelijk rekening te houden met de agenda van deelnemers, wanneer [h,z]ij die aan de lijst van deelnemers toevoegt.

Opmerking

Naast de opslag van agenda's, geven groupware servers de mogelijkheid voor het bewaren van informatie over contacten, mail en vrij/bezetinformatie. Daarom zullen sommige van de hier besproken gegevensbronnen verband houden met die van KMail en KAddressBook (de mail- en contactencomponenten van Kontact, of met de vrij/bezet-instellingen in de hoofdconfiguratie.

Let op dat de communicatie van de groepsplanning van KOrganizer gebaseerd is op een peer to peer e-mailstandaard. Dit betekent dat hiervoor geen groupware server nodig is! (Vert.: Peer-to-peer wil zeggen: tussen twee computers zonder tussenkomst van een server. Een server is een computer die bepaalde diensten verleent, en die is hier dus niet nodig).

Een schermafdruk van de dialoog Agenda's toevoegen in KOrganizer

Een schermafdruk van de dialoog Agenda's toevoegen in KOrganizer

Procedure 3.1. Een gegevensbron toevoegen aan KOrganizer

  1. Open in KOrganizer de instellingendialoog met InstellingenKOrganizer instellen..., en selecteer het tabblad Agenda's in de pagina Algemeen.

    U kunt ook door met de rechtermuisknop te klikken in de zijbalk van Agendabeheer het contextmenu openen, en hierin Nieuwe agenda... selecteren

  2. Indien het Agendabeheer niet aanwezig is in de zijbalk, kies dan in het menu InstellingenZijbalkAgendabeheer tonen.

  3. Door op de knop Toevoegen... te klikken wordt de nieuwe gegevensbron aan de reeds aanwezige bronnen toegevoegd.

  4. Selecteer de aan te zetten gegevensbron.

  5. Later, als u een gegevensbron wilt bewerken of verwijderen, selecteert u die in de zijbalk van Agendabeheer, en klikt u op Agenda verwijderen als u die wilt verwijderen, of op Eigenschappen agenda... als u die wilt wijzigen.

Onder de bestaande gegevensbronnen die u in KOrganizer kunt vinden:

Verjaardagen & gedenkdagen

Geeft toegang tot data van verjaardagen en gedenkdagen van contacten in uw adresboek.

Hulpbron voor DAV-groupware

Hulpbron voor het beheer van DAV-agenda's en adresboeken (CalDAV, GroupDAV).

Google agenda's en taken

Toegang verkrijgen tot uw Google-agenda's en taken.

iCal-agendabestand

Leest gegevens in uit een iCal-bestand.

iCal-agendamap

Geeft toegang tot agendagegevens die elk zijn opgeslagen in een enkel bestand, in een gegeven map.

KAlarm-agendabestand

Leest gegevens uit een KAlarm agenda-bestand.

Map KAlarm-agenda

Leest gegevens uit een KAlarm-map.

Kolab groupware-server

Levert toegang tot Kolab groupwaremappen en e-mail op een Kolab IMAP-server.

Open-Xchange-groupware-server

Geeft toegang tot de afspraken, taken, en contacten op een groupware server van Open-Xchange.