Handboek van KOrganizer

Carlos Leonhard Woelz

Milos Prudek

Paul E. Ahlquist, Jr.

Jürgen Nagel

Michel Boyer de la Giroday

Ontwikkelaar: Reinhold Kainhofer
Ontwikkelaar: Cornelius Schumacher
Ontwikkelaar: Preston Brown
Nalezer: Lauri Watts
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh
herziening 5.4.40 (Toepassingen 16.12) (2016-12-08)

KOrganizer is een gemakkelijk te gebruiken persoonlijke agenda, ook wel (PIM genoemd, van het Engelse Personal Information Manager). U kunt hierin journaals en afspraken bijhouden, en een takenlijst maken. KOrganizer herinnert u aan openstaande taken en helpt u bij het nakomen van afspraken.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Snelcursus voor KOrganizer
Afspraken invoeren
Taken invoeren
Bijhouden van een journaal
Afspraken verzetten
Taken verzetten of bewerken
Afsluiting
3. Agenda's importeren, exporteren en beheren
Agendagegevensbronnen
Importeren, exporteren en bijhouden van agenda's
Agenda's importeren
Agenda's exporteren
Onderhouden van uw agenda's
Downloaden met "Vers van de pers"
4. Weergaven en filters
Weergaven in KOrganizer
Wat nu-weergave
Weergave voor de afsprakenlijst
Agendaweergave
Maandweergave
Tijdlijnweergave
Takenlijst
Journaalweergave
Tags
Filters
Zoeken
5. Gegevens invoeren
Afspraken
Tabblad Algemeen
Tabblad Deelnemers
Tabblad Herinnering
Tabblad Herhalingen
Bijlagen
Vrij/bezet
Sjablonen beheren
Taken
Tabblad Algemeen
Verplichte velden
6. Groepsplanning
Een afspraak, taak of journaalingang publiceren
Optreden als organisator bij groepsplanning
Uitnodigingen versturen en antwoorden verwerken
Afspraak of taak annuleren
Als deelnemer optreden
Een uitnodiging beantwoorden
Een ander voorstel versturen
De laatste versie van een afspraak of taak opvragen
Vrij/bezetinformatie
Voorbeelden
Een nieuwe groepsafspraak invoeren
7. Instellingen van KOrganizer
De belangrijkste instellingen van KOrganizer
Algemene pagina
Tijd en datum
Weergaven
Kleuren en lettertypen
Groepsplanning
Vrij/bezet
Plug-ins
Eigen pagina's
8. Plug-ins
Beschikbare plug-ins
Datumgetallenplug-in voor agenda's
Plug-in Wikipedia 'This Day in History' (deze dag in het verleden)
Plug-in voor Picture of the Day (plaatje van de dag), voor agenda's, van Wikipedia
Joodse kalenderplug-in
9. Naslag
Menu's
Bestand
Bewerken
Weergave
Ga naar
Acties
Plannen
Instellingen en Help
10. Andere eigenschappen
Opdrachtregel
Bewerkingen met slepen en loslaten
11. Vragen en antwoorden
12. Dankbetuigingen en licentie
Woordenlijst