Woordenlijst

Kalender-widget

Een hulpmiddel voor het kiezen van een datum in sommige invoervensters, zoals het venster "afspraak bewerken". Het is een kleine knop rechts naast het datumveld. Wanneer u er met de muis op klikt, verschijnt een maandkalender. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste datum te gaan of klik op de naam van de maand of het jaartal om rechtstreeks naar die maand of dat jaartal te gaan.

Datumnavigator

De datumnavigator vindt u linksboven in het venster van KOrganizer, in de vorm van een maandkalender. Het gebruik hiervan is de makkelijkste manier om naar een bepaalde datum te navigeren en die te selecteren. Klik op de enkele pijlen bovenaan dit vak om een maand vooruit of achteruit te gaan. Klik op de dubbele pijlen om een jaar vooruit of achteruit te gaan. De dag van vandaag wordt aangegeven door een rechthoekje. Data waarop afspraken gepland zijn, worden vet weergegeven. U selecteert een datum als u daarop klikt. Meerdere naast elkaar liggende data selecteert u als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u op die data klikt. De geselecteerde data worden dan in het hoofdvak getoond.

Herhaalde afspraken worden niet altijd weergegeven. U kunt het weergeven van herhaalde afspraken in de datumnavigator uitzetten. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk over weergaven.

(Verwachte) einddatum

Een (verwachte) einddatum is de datum dat een taak afgerond moet zijn. Als u bijvoorbeeld als taak opgeeft de boeken voor 16 november terug te brengen naar de bibliotheek, dan wordt die datum de einddatum voor de taak genoemd

Hoofdvak

Gewoonlijk is dit het grootste deel van het venster, rechts van de datumnavigator. Hierin staat de de weergave van de dag, werkweek, week of maand, de lijstweergave of de takenlijst.

Rechtsklikken heeft alleen effect in de lijstweergave en de taakweergave. Er verschijnt dan een contextmenu. U kunt in elke weergave linksklikken.

Vrij/bezet

De vrij/bezetinformatie is een verzameling van tijdintervallen waarop u al bezet bent. Door het bekend maken van de tijden die reeds bezet zijn voor andere verplichtingen, kunnen anderen deze vermijden bij het regelen van afspraken (waar u bij betrokken bent). Merk op dat alleen de tijden worden bekend gemaakt, en niet de namen van de afspraken, de beschrijvingen en de deelnemers. U kunt het ook zo zien: de vrij/bezetinformatie is te beschouwen als een overzicht van de tijden waarop u nog beschikbaar bent.

Wanneer u deelnemers toevoegt aan uw afspraak, moet u weten of zij op een bepaalde tijd nog vrij zijn of bezet, voordat u de uitnodigingen verstuurt. Als de deelnemers hun vrij/bezetinformatie beschikbaar stellen, kan KOrganizer deze informatie ophalen en tonen in het tabblad Vrij/bezet in de dialoog Afspraak bewerken.