Hoofdstuk 7. Instellingen van KOrganizer

U kunt het uiterlijk en het gedrag van KOrganizer aanpassen in het menu InstellingenKOrganizer instellen.... Meer informatie over alle instellingsmogelijkheden vindt u in de paragraaf met de naam “De belangrijkste instellingen van KOrganizer.

U kunt ook de beschikbare hulpmiddelen in de werkbalk aanpassen, in het menu InstellingenWerkbalken instellen... , Lees ook de sectie Werkbalken instellen in de KDE Fundamentals.

Landafhankelijke informatie zoals het formaat van datum en tijd kunnen ingesteld worden in Systeeminstellingen in de modules voor Taal en Formats. U kunt die in KOrganizer vinden door in het menu te klikken op InstellingenDatum & tijd instellen.... Deze wijzigingen worden pas actief wanneer KOrganizer, na de wijzigingen in Systeeminstellingen, opnieuw wordt gestart.

Hoe in te stellen waar KOrganizer agenda-afspraken, journaalingangen en taken, opslaat en weer inleest (in lokale bestanden, op groupware servers etc.), kunt u lezen in de paragraaf met de naam “Agendagegevensbronnen”.

De belangrijkste instellingen van KOrganizer

In het dialoogvenster voor Instellen kunt u een aantal verschillende eigenschappen van KOrganizer aanpassen.

Algemene pagina

Tabblad Persoonlijk

In het gedeelte persoonlijk kunt u persoonlijke instellingen invullen. Hier staan ook enkele andere instellingen die onder geen van de andere categorieën vallen.

Volledige naam

Volledige naam is standaard ingesteld op Anoniem met als e-mailadres nobody@nowhere (niemand@nergens). U kunt dit veranderen door hier uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze naam wordt standaard gebruikt als die van de Organisator in afspraken en taken.

E-mailadres

E-mailadres wordt gebruikt om de identiteit van de eigenaar van de agenda te definiëren. Iemand anders die uw agenda of afspraken inziet, zal die niet kunnen wijzigen omdat die alleen-lezen zijn.

Standaard methode voor email-bijlagen

Hiermee kunt u de manier kiezen waarop een e-mail gekoppeld is aan een afspraak.U kunt hierbij kiezen tussen het koppelen van het volledige e-mailbericht inclusief de bijlagen, het e-mailbericht zonder bijlagen, of alleen maar een koppeling naar de e-mail.

Merk op dat de ondertekening ongeldig kan zijn als u een e-mailbericht zonder de bijlagen aan een afspraak koppelt.

Tabblad Opslaan

Verwijderingen bevestigen

Alleen als u het vakje voor Verwijderingen bevestigen aanvinkt, zal KOrganizer een bevestiging vragen bij iedere verwijdering.

Nieuwe afspraken,taken en journaalinvoeren moeten

Hier kunt u kiezen of nieuwe gegevens toegevoegd moeten worden aan de standaard agenda, of dat KOrganizer u moet vragen in welke agenda elk nieuw gegeven moet worden opgeslagen.

Speciaal voor Kolab2: u wordt aangeraden Vragen naar te gebruiken agenda te kiezen, als u de gedeelde mapfunctionaliteit van een Kolab-server wilt gebruiken. Hiermee behoudt u de controle over welke informatie alleen voor u toegankelijk is, en welke wordt gepubliceerd in de gedeelde mappen.

Tijd en datum

Tabblad Regionaal

Dag begint om

Selecteer in het neerklapmenu op welk tijdstip voor u de dag begint. Dat kan de tijd zijn dat u gewoonlijk opstaat, of het tijdstip waarop uw werk begint. Deze instelling maakt het niet onmogelijk om items eerder dan dit tijdstip te bekijken of in te stellen. Alleen wordt hier de tijd ingesteld, die standaard bovenaan staat in uw agendaweergave. Met de schuifbalk kunt u alle tijden in beeld krijgen.

Feestdagen

Selecteer uw land in het neerklapmenu (voor ons meestal Nederland of België Nederlands), of, als het land hierin niet voorkomt, selecteert u (Geen). Als uw land is geselecteerd, zal KOrganizer in de agendaweergave alle in uw land belangrijke data en vakanties tonen.

Werkuren

Met de opties Dagelijkse begintijd en Dagelijkse eindtijd kunt u aangeven wanneer uw werkdag begint en eindigt. KOrganizer markeert de werkuren met een andere achtergrondkleur dan de andere uren, en op feest- en vrije dagen.

Bovendien moet u de de werkdagen elk apart aanvinken. Merk de weekdagen die voor u werkdagen zijn, zodat de werkuren voor deze dagen gelden.Vink ook Feestdagen uitsluiten aan, zodat KOrganizer geen werkuren markeert op de feestdagen die voor uw land, zoals ingesteld in het neerklapmenu van Feestdag-regio, gelden.

Eerste dag van de week

Selecteer de eerste dag van de week. Gewoonlijk kunt u dit overslaan, want is het al ingesteld voor uw taal.

Tabblad Standaard waarden

Standaardtijd voor afspraken

Selecteer de standaard aanvangstijd voor afspraken in het neerklapmenu. Wanneer u Nieuwe afspraak kiest in het menu Acties, of op een andere manier een afspraak aanmaakt, zonder dat KOrganizer weet wat de door u gewenste aanvangstijd is, vult KOrganizer standaard deze tijd in.

Standaard tijdsduur voor nieuwe afspraken (UU:MM):

Selecteer de standaard tijdsduur voor afspraken in het spinveld. Wanneer u Nieuwe afspraak kiest in het menu Acties, of op een andere manier een afspraak aanmaakt, zonder dat KOrganizer weet wat de door u gewenste tijdsduur is, vult KOrganizer standaard deze tijdsduur in.

Herinneringen

Selecteer een Standaard herinneringstijd voor het activeren van een herinnering vóór de begintijd van een afspraak.

Stel een geluidsbestand in voor het standaard geluid bij nieuwe herinneringen. U kunt hierna altijd nog hiervoor een ander bestand instellen, in de geävanceerde herinneringsinstellingen, bij het bewerken van afspraken en taken.

Plaats een vinkje in de volgende twee vakjes, als u herinneringen wilt aanzetten voor alle nieuw aangemaakte afspraken of taken. U kunt deze herinneringen altijd nog uitzetten in de bewerkingsdialogen.

Weergaven

Hiermee kunt u de verschillende weergaven van KOrganizer aanpassen:

Tabblad Algemeen

Volgende x dagen:

Hiermee kunt u het aantal dagen instellen zoals dat geldt in het menu Volgende x Dagen, dat u vindt in het menu Weergave.

Samenvattingen in tekstballonnen activeren

Als de samenvatting van een afspraak niet in de weergave past, dan wordt die niet helemaal getoond. Door Tekstballon met samenvattingen activeren aan te vinken, kunt u de volledige samenvatting zien door de muisaanwijzer een paar seconden boven de afspraak te houden.

Tags van taken worden met kleuren gekenmerkt

Plaats hier een vinkje, zodat in taken kleuren worden gebruikt voor tags, en niet voor of ze moeten worden gedaan, vandaag nog moeten worden gedaan, of dat ze al hadden moeten zijn gedaan..

Opties Datumnavigator:

Dagelijkse afspraken tonen

Als Dagelijkse afspraken tonen is aangevinkt in de datumnavigator, zullen de dagen met afspraken die dagelijks worden herhaald, in de datumnavigator vet worden weergegeven.

Wekelijkse afspraken tonen

Als Wekelijkse afspraken tonen is aangevinkt in de datumnavigator, zullen de dagen met afspraken die wekelijks worden herhaald, in de datumnavigator vet worden weergegeven.

Tonen van taken in het Takenoverzicht, in plaats van afspraken

Plaats hier een vinkje voor het tonen van de dagen waarop in de Datumnavigator taken zijn gepland in een vet lettertype, in het takenoverzicht.

In het Journalenoverzicht journalen tonen in plaats van afspraken

Plaats hier een vinkje voor het tonen van de dagen waarop in de Datumnavigator journalen zijn gepland in een vet lettertype, in het journalenoverzicht.

Met een weeknummer selecteert u een werkweek, in de werkweekweergave

Indien het keuzevakje Met een weeknummer selecteert u een werkweek, in de werkweekweergave is geselecteerd, wordt door te klikken op een weeknummer, naast de datumnavigator, een werkweek geselecteerd, in plaats van een gewone week van 7 dagen.

Tabblad Agendaweergave

Opties voor Agendaweergave:

Hoogte uurrijen:

Hiermee kunt u de hoogte instellen van de rijen in de agendaweergave.

Pictogrammen tonen in de agendaweergave

Plaats hier een vinkje voor het tonen van pictogrammen (herinneringen, herhalingen etc.) in de agendaweergave

Taken tonen

Met dit vinkje wordt het tonen van dag-, week- en maandweergaven in de agendaweergaven aan en uit gezet. Als er veel taken zijn waarvan de eindtijd binnen de periode valt, kunt u dit, voor de overzichtelijkheid, misschien beter uitzetten .

Actuele tijd tonen (Marcus Bains-lijn)

Als u dit aanvinkt, wordt de actuele tijd in de agendaweergaven getoond door middel van een rode lijn (Marcus Bains-lijn). Deze lijn is nuttig om te zien hoeveel tijd er nog is, bijv. voor het begin van een volgende bijeenkomst.

Actuele tijd met seconden tonen in de agenda (Marcus Bains-lijn)

Als u dit aanvinkt, worden seconden getoond op de actuele tijdlijn (Marcus Bains lijn)

Selecteren van een tijdbereik in de agendaweergave start de afspraakbewerker

Vink dit aan als u wilt dat de afspraakbewerker automatisch wordt gestart, wanneer u een tijdbereik selecteert in een dagelijkse of wekelijkse weergave. U kunt een tijdbereik selecteren door, in de weergave, met de muis de begin- en/of eindtijd van de te plannen afspraak te slepen.

Kleurgebruik

Selecteer de optie Tag binnen, agenda buiten, als u de agenda-ingangen met hun tagkleur wilt weergeven, omgeven door een rand in de kleur van de agenda waarin ze staan.

Selecteer de optie Agenda binnen, tag buiten, als u de agenda-ingangen met hun agendakleur wilt weergeven, omgeven door een rand in de kleur van hun categorie.

Selecteer de optie Alleen tag, als u de agenda-ingangen, en de rand, in de kleur wilt weergeven behorend bij hun tag.

Selecteer de optie Alleen agenda, als u de agenda-ingangen, en de rand, in de kleur wilt weergeven van hun agenda.

Gebruik de instellingenpagina Kleuren en lettertypen voor het instellen van deze kleuren.

Kleur bezette dagen met een andere achtergrondkleur

Kies dit als u wilt dat dagen met minstens een afspraak voor de gehele dag, in uw agenda's met een andere achtergrondkleur als bezet worden gemarkeerd.

Kies in de instellingen voor de kleuren naar de "Achtergrondkleur bezette dagen in agenda".

Het tonen van meerdere agenda's

Selecteer of alle agenda's in één agendaweergave moeten worden samengevoegd, elke agenda apart moet worden getoond in een eigen weergave, of dat elke agenda in een apart tabblad beschikbaar moet zijn. De weergave naast elkaar kan worden ingesteld met behulp van Weergave instellen in het contextmenu.

Tabblad Maandweergave

Opties Maandweergave:

Weergaveopties

Met de eerste vier keuzevakjes kunt u het tonen van tijd, pictogrammen (herinneringen, herhalingen etc. ), taken en journalen in de maandweergave instellen.

Kleur bezette dagen met een andere achtergrondkleur

Kies dit als u wilt dat dagen met minstens één afspraak voor de gehele dag, in een maandweergave met een andere achtergrondkleur als bezet worden gemarkeerd.

Kies in de instellingen voor de kleuren een kleur voor de achtergrond voor bezette dagen in de maandweergave van de agenda.

Kleurgebruik

Stel de kleuren voor de maandweergave in in de Agendaweergave.

Tabblad Takenlijst

Opties Takenoverzicht:

Altijd de voltooide taken onderin de lijst tonen

Met deze optie aangezet, worden alle voltooide taken altijd bij elkaar onderin de takenlijst getoond.

Voltooide taken opnemen in journaalinvoeren

Hiermee zal KOrganizer elke voltooide taak automatisch aan het journaal toevoegen.

Kleuren en lettertypen

Kleuren

Kies hier de kleuren voor feestdagen, voor markeren, en voor bepaalde tags van afspraken. Voor elke tag kunt u een andere kleur kiezen. Gebruik kleuren wel met mate, omdat te veel kleuren gebruiken verwarrend kan zijn. Het kleurengebruik hangt ook af van de instellingen voor de weergaven.

Feestdagkleur

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het kiezen van een kleur, waarin u een kleur kunt kiezen voor feestdagen. Met deze kleur wordt de naam van de feestdag in de maandweergave weergegeven, en het nummer in de datumnavigator.

Achtergrondkleur voor agendaweergave

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het kiezen van een kleur, waarin u een kleur kunt kiezen voor de achtergrond in de agendaweergave.

Achtergrondkleur voor dagen die bezet zijn

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het kiezen van een kleur, waarin u een kleur kunt kiezen voor de achtergrond van bezette dagen in de agenda/maandweergave. Deze kleur wordt alleen ingesteld als de optie is geselecteerd dat bezette dagen met een andere kleur worden gemarkeerd.

Kleur voor de tijdlijn in de agendaweergave

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het Kiezen van een kleur, waarin u een kleur kunt kiezen voor de huidige tijdlijn (Marcus Bains).

Kleur voor werkuren

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het kiezen van een kleur, waarin u een kleur kunt kiezen voor de werkuren in uw agendaweergave.

Kleur voor vandaag te voltooien taken

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het kiezen van een kleur, waarin u een kleur kunt kiezen voor vandaag te voltooien taken.

Kleur voor taken die voltooid hadden moeten zijn

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het kiezen van een kleur, waarin u een kleur kunt kiezen voor taken die al voltooid hadden moeten zijn.

Tags

In deze groep kunt u aan elke tag een eigen kleur toekennen. Selecteer een tag in het neerklapmenu, en klik op de knop waarmee de dialoog wordt geopend voor het kiezen van een kleur. Hierin kunt u een kleur kiezen voor de tag. Afhankelijk van de instellingen voor weergaven, wordt deze kleur gebruikt voor het in uw agenda- en maandweergave markeren van afspraken en taken die aan deze tag voldoen.

Hulpbronnen

In dit gedeelte kunt u aan elke gegevensbron een eigen kleur toekennen. Selecteer een gegevensbron in het neerklapmenu, en klik op de knop waarmee de dialoog wordt geopend voor het kiezen van een kleur. Hierin kunt u een kleur kiezen voor de gegevensbron. Afhankelijk van de instellingen voor weergaven, wordt deze kleur gebruikt voor het in uw agenda- en maandweergave markeren van afspraken en taken die in deze gegevensbron zijn opgeslagen.

Tabblad Lettertypen

Tijdbalk

Door hierop te klikken kunt u het lettertype, de tekenstijl en lettergrootte kiezen voor de tijdbalk.

Maandweergave

Door hierop te klikken kunt u het lettertype, de tekenstijl en lettergrootte kiezen voor de maandweergave.

Agendaweergave

Door hierop te klikken kunt u het lettertype, de tekenstijl en lettergrootte kiezen voor de agendaweergave.

Lijn voor actuele tijd

Door hierop te klikken kunt u het lettertype, de tekenstijl en lettergrootte kiezen voor de Marcus Bains-lijn (een gekleurde lijn in de agendaweergave, die de actuele tijd aangeeft).

Groepsplanning

Groupware-communicatie gebruiken

Als u dit vakje aanvinkt, worden automatisch e-mailberichten gestuurd bij het aanmaken, bijwerken of wissen van afspraken en taken, waarbij anderen zijn betrokken. Zo'n e-mailbericht kan een uitnodiging zijn aan deelnemers, of het annuleren van een door u begonnen afspraak, een antwoord, of een nieuwe status van uw uitnodiging, een verzoek tot het wijzigen van een afspraak, etc.. Als u deze groupware-functionaliteit (bijv. instellen van Kontact als een KDE-client voor Kolab) wenst, moet u dit aanvinken .

Kopie sturen naar eigenaar bij e-mail sturen over afspraken

Wanneer Kopie sturen naar eigenaar bij e-mail sturen over afspraken geactiveerd is, zal u een kopie ontvangen van alle e-mailberichten die op uw verzoek door KOrganizer worden verstuurd naar de andere deelnemers aan de afspraak.

Overdracht Mail

Hier kunt u aangeven welk type e-mailprogramma u wilt gebruiken. U kunt kiezen voor KMail of de sendmail®-opdracht (die dan uiteraard wel geïnstalleerd moeten zijn).

Vrij/bezet

In de vrij/bezetinformatie staat wanneer u beschikbaar bent. Door de tijden bekend te maken waarop u al bezet bent, kunnen anderen deze tijden vermijden bij het maken van afspraken. Merk op dat alleen de tijden bekend worden gemaakt, en niet afspraken, redenen of deelnemers.

In KOrganizer kunt u vrij/bezetinformatie ophalen en versturen, zowel met de hand als automatisch.

Publiceren

Door uw vrij/bezetinformatie bekend te maken maakt u het anderen mogelijk met uw tijdschema rekening te houden wanneer men u voor een afspraak uitnodigt.

Vrij/bezetinformatie automatisch publiceren

Door deze optie aan te vinken worden uw vrij/bezetgegevens automatisch gepubliceerd.Merk op dat u deze optie kunt overslaan en ervoor kunt kiezen uw vrij/bezetinformatie per e-mail te versturen of op te sturen via het menu Plannen in KOrganizer.

Als uw toepassing is ingesteld als KDE-Kolabcliënt, is dit niet nodig. De Kolab2-server zorgt voor het publiceren van uw vrij/bezetinformatie en maakt die toegankelijk voor andere gebruikers.

Minimale tijdsduur tussen uploads (in minuten)

Als u uw informatie automatisch wilt laten publiceren, kunt u het tijdsinterval in minuten tussen twee uploads instellen.

Publiceren (standaard 60) dagen van vrij/bezetinformatie

Stel het aantal dagen vrij/bezetinformatie in die u wilt publiceren, zodat die voor anderen beschikbaar is

Server-URL

Voer de URL in van de server waarop u uw vrij/bezetinformatie bekend maakt. Vraag die informatie aan de beheerder van de server.

Voorbeeld voor Kolab2-serever: webdavs://kolab2.com/freebusy/joe@kolab2.com.ifb

Gebruikersnaam

Voer de inloggegevens in voor uw account op de server.

Specifiek voor de Kolab2-server: uw op de Kolab2-server geregistreerde UID (unieke identificatie) is standaard gelijk aan uw email-adres, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.In dat laatste geval moet u zelf uw UID invoeren. Als u die niet kent moet u de beheerder van de server daar naar vragen.

Wachtwoord

Voer hier uw wachtwoord in (wachtwoord voor inloggen op de server)

Wachtwoord onthouden

Vink dit aan als u wilt dat KOrganizer uw wachtwoord onthoudt en u daar niet steeds om vraagt bij het opsturen van uw vrij/bezetinformatie.

Waarschuwing

Het wordt om veiligheidsredenen niet aanbevolen uw wachtwoord in het instellingenbestand op te slaan.

Ophalen

Door de vrij/bezetinformatie van anderen op te halen, kunt u met hun tijdschema's rekening houden wanneer u hen uitnodigt voor een afspraak.

Vrij/bezetinformatie van anderen automatisch ophalen

Automatiseer het proces van het ophalen van de vrij/bezetinformatie van anderen. Vul de serverinformatie hieronder in voor deze optie.

Volledig e-mailadres gebruiken bij ophalen

Met deze instelling kunt u de naam van het bestand dat van de server wordt opgehaald, wijzigen. Als u deze optie instelt, wordt een bestand gebruiker@domein.ifb opgehaald, anders wordt gebruiker.ifb opgehaald. Vraag het de beheerder van de server, als u niet precies weet hoe u deze optie moet instellen.

Specifiek voor de Kolab2-server: als u KOrganizer als een component van een Kolab-client in KDE (Kontact/Kolab) instelt, moet u deze optie inschakelen.

Server-URL

Voer de URL van de server in waar de vrij/bezetinformatie van moet worden opgehaald. Vraag de beheerder van de server naar deze informatie.

Voorbeeld Kolab2 server: webdavs://kolab2.com/freebusy/

Gebruikersnaam

Voer de inloggegevens in voor uw account op de server.

Wachtwoord

Voer hier uw wachtwoord in (wachtwoord voor inloggen op de server)

Wachtwoord onthouden

Vink dit aan als u wilt dat KOrganizer uw wachtwoord onthoudt en u daar niet steeds naar vraagt als het de vrij/bezet-bestanden ophaalt.

Waarschuwing

Het wordt om veiligheidsredenen niet aanbevolen uw wachtwoord in het instellingenbestand op te slaan.

Plug-ins

Meer informatie over het instellen van plugins vindt u in Hoofdstuk 8, Plug-ins

Eigen pagina's

In deze pagina kunt u uw eigen GUI-elementen aanmaken, waarin u uw eigen waarden kunt opslaan in KOrganizer.

Maak uw eigen elementen aan zoals is beschreven in Hoe werkt dit?