Als deelnemer optreden

Wanneer u per email wordt uitgenodigd en u accepteert, wordt de afspraak of taak aan uw agenda toegevoegd. Als het een afspraak betreft, wordt een klein Deelnemerspictogram geplaatst in de Agenda-weergave.

Een uitnodiging beantwoorden

Als u in KMail een e-mail krijgt met een uitnodiging, kunt u de uitnodiging afwijzen met Afwijzen, of accepteren met Accepteren, of onder voorwaarden accepteren met Voorw. accepteren. Met de laatste twee acties wordt het item aan uw agenda toegevoegd. In alle gevallen stuurt KMail uw antwoord automatisch naar de afzender.

U kunt de uitnodiging ook Delegeren of Doorsturen. Als u delegeert kunt u een andere deelnemer in uw plaats suggereren. Met Doorsturen stuurt u de uitnodiging door aan anderen, die nog niet zijn uitgenodigd. Wanneer zo iemand de uitnodiging aanvaardt, wordt de organisator gevraagd of hij daarmee akkoord gaat.

Wanneer, om wat voor redenen dan ook, u van gedachten verandert, kunt u uw status wijzigen in het tabblad voor Deelnemers van het item. Als Groupware-communicatie gebruiken in de instellingen voor groepsplanning in KOrganizer is aangevinkt, zal KOrganizer u vragen een e-mail te sturen, voor het bijwerken van uw status als deelnemer. Anders kiest u PlannenStatus-update versturen voor het versturen van uw nieuwe status.

Een ander voorstel versturen

Als er iets in de uitnodiging staat waar u niet helemaal tevreden over bent, en u een ander voorstel wilt sturen naar de organisator (bijvoorbeeld een andere locatie of tijd), hoeft u dit item alleen maar te bewerken, en het als uw voorstel terugsturen, door het item te selecteren, en in het menu op PlannenVerandering verzoeken te klikken.

De organisator van de afspraak ontvangt uw voorstel per e-mail, en zal uw voorstel kunnen accepteren of afwijzen.

De laatste versie van een afspraak of taak opvragen

U kunt de laatste versie van een afspraak of taak opvragen, door die te selecteren, enin het menu op PlannenUpdate verzoeken te klikken. De organisator zal u daarna de laatste versie moeten toesturen.