Hoofdstuk 3. Kopete gebruiken

Dit hoofdstuk geeft u een overzicht van de basisfuncties van Kopete. We zullen eerst een blik werpen op de contactenlijst, waar uw contacten worden getoond. Daarna gaan we naar het gespreksvenster, waar u een conversatie in kunt houden.

De contactenlijst

De Contactenlijst verschijnt als u Kopete start. Het is het hoofdvenster van het programma, waarin u uw aanwezigheid kunt instellen, een gesprek kunt beginnen, uw contacten kunt organiseren , Kopete kunt instellen en het programma kunt beëindigen.

De opmaak van het Contactenlijstvenster

Menu

Bovenaan de contactenlijst ziet u een menubalk. Mocht deze afwezig zijn, dan kan het zijn dat u hem hebt uitgeschakeld. U kunt de menubalk weer oproepen door middel van toetsencombinatie Ctrl+M. Details over elke menuoptie kunt u vinden in het hoofdstuk over de menustructuur.

Werkbalk

De werkbalk bevat de meestgebruikte Kopete-acties. U kunt de werkbalk instellen via menuoptie InstellingenWerkbalken instellen.... Merk de knoppen Offline gebruikers tonen en Lege groepen op. Met deze knoppen kunt u contacten die offline zijn en lege groepen verbergen.

Kopete maakt het nog gemakkelijker on een statusbericht in te stellen om contactpersonen te laten weten wat uw stemming is of waarom u op het moment bezig bent. klik op de knop Statusbericht instellen en start met typen om een nieuw bericht in te voeren of te kiezen uit een van de vorige berichten die u hebt gebruikt.

De Snelle zoekwerkbalk filtert snel de lijst met contactpersonen, door een paar letters van een naam van een contactpersoon in te typen.

Contactenlijst

De Contactenlijst vult het grootste gedeelte van het venster. Al uw contacten staan hier vermeld, onderverdeeld in de groepen die u voor ze hebt aangemaakt. U kunt groepen openen of sluiten door op het plusje voor de groep te klikken. U kunt de sorteervolgorde van de groepen omdraaien door op het label Contacten bovenaan de lijst te klikken.

De inhoud van het contextmenu in de Contactenlijst is afhankelijk van waar u met de muis op klikt. Groepen,Metacontacten en IM-specifieke hebben hun eigen menuopties. In de lege ruimtes van de Contactenlijst bevat het contextmenu opties voor het toevoegen van contacten en groepen, en het veranderen van de weergaveopties voor de lijst.

Statusbalk

De statusbalk toont een pictogram voor elk IM-account dat u hebt aangemaakt. Het pictogram geeft de huidige aanwezigheidsstatus weer voor elk account. U kunt deze status wijzigen door er met de rechter muisknop op te klikken.

Kopete toont ook uw huidige statusmelding in de Statusbalk. Door op het notitiepictogram in de hoek te klikken kunt u de statusmelding ook wissen of wijzigen.

Uw aanwezigheidsstatus instellen

In het vorige hoofdstuk hebt u kennis kunnen maken met de aanwezigheidsinstellingen. 'Aanwezigheid' bepaalt uw status op het IM-netwerk. Om gebruik te kunnen maken van het netwerk dient u een verbinding te hebben, zodat u berichten kunt verzenden en ontvangen, en de aanwezigheid van de andere kunt bekijken. Zodra u verbonden bent bieden de meeste IM-diensten opties waarmee u uw aanwezigheidsstatus kunt bepalen. U kunt uw status veranderen in Afwezig, of Vrij voor een gesprek. U kunt voor elke IM-dienst uw status apart instellen, of uw status op alle diensten tegelijk op Afwezig of Beschikbaar zetten.

U kunt uw aanwezigheidsstatus voor individuele IM-accounts instellen door met de rechter muisknop te klikken op het pictogram ervan in de statusbalk onderlangs de Contactenlijst. Het contextmenu biedt alle mogelijke statusinstellingen die voor elke IM-dienst beschikbaar zijn.

Om uw status voor alle accounts tegelijk te veranderen, klik op de knop Status in de werkbalk, of gebruik menuoptie BestandStatus.

Start een chat vanuit de contactenlijst

Om een chat te beginnen vanuit de Contactenlijst, klik op een contact. Er wordt vervolgens een gespreksvenster geopend.

U kunt ook met de rechter muisknop op een contact klikken en Bericht verzenden of Gesprek starten selecteren. Het verschil tussen Bericht verzenden en Gesprek starten is dat eerstgenoemde een los bericht verstuurt, zonder dat het gespreksvenster wordt geopend. Er wordt een eenvoudiger dialoog geopend. Gebruik dit om snel een berichtje of opmerking aan iemand te sturen zonder dat u een reactie terug verwacht.

Een bestand verzenden

U kunt vanuit de contactenlijst bestanden versturen vanuit het contextmenu van de persoon waarnaar u het bestand wilt sturen. Als Kopete het versturen van bestanden via zijn of haar IM-dienst ondersteunt, dan bevat het contextmenu de optie Bestand verzenden.... U kunt ook vanuit een andere plek in KDE een bestand slepen naar een contact om een bestandsoverdracht te starten.

Contacten organiseren

Voorwoord over metacontacten

Een van de doelstellingen van Kopete is dat het een gestandariseerde manier biedt om Kopete-diensten te gebruiken. De verschillen tussen de IM-diensten zijn weggenomen, waardoor het communiceren eenvoudiger is geworden. We volgen deze doelstelling in de manier waarop contacten zijn georganiseerd. Als u IM gebruikt kunt u uw contacten vinden op hun naam, waarbij de gebruikte IM-dienst minder van belang is. Sommige personen hebben meer dan een IM-account - Kopete plaatst de persoon die de account gebruikt vooraan.

Om hiervoor ondersteuning te kunnen bieden introduceert Kopete Metacontacten. Deze representeren de persoon waarmee u wilt converseren. Een metacontact bevat alle verschillende IM-identiteiten die een persoon bezit, waardoor u via het 'smiley'-pictogram van zo'n metacontact een een oogwenk kunt zien of iemand aanwezig is, ongeacht welke IM-dienst hij of zij op dat moment gebruikt.

Voorwoord over het groeperen van contacten

In Kopete kunt u groepen aanmaken om uw contacten te sorteren. Een contact kan in meer dan een groep voorkomen. Wanneer mogelijk kunnen groepen worden opgeslagen in de contactenlijst van de server, zodat u groepen intact blijven als u andere IM-programma's gebruikt. Maar als u groepen verandert in een ander IM-programma, dan heeft Kopete niet de mogelijkheid om een metacontact automatisch te verplaatsen. U dient dat dus met de hand op te lossen.

Om de groep waarin een metacontact voorkomt te veranderen, gebruik het bijhorende contextmenu om het naar een andere groep te verplaatsen of kopiëren, of het metacontact te verwijderen uit die groep. U kunt ook de metacontact verslepen naar een andere groep.

Contacten toevoegen

Om een contact toe te voegen, selecteer menuoptie BestandContact toevoegen of klik op de knop Toevoegen in de werkbalk. Dit opent de Contact-toevoegen-assistent.

De assistent 'Contact toevoegen' maakt een nieuwe metacontact aan die een of meer IM-diensten gebruikt. U wordt door de volgende pagina's geleid:

  1. Welkomstpagina. Hier kunt u kiezen of u het adresboek van KDE wilt gebruiken voor dit contact. Door IM-informatie op te slaan in het KDE-adresboek kunnen andere IM-programma's van KDE contactinformatie met Kopete delen. Verder kunnen andere KDE-programma's, zoals KMail, Kopete gebruiken om informatie via IM te verzenden. Als u uw IM-contacten liever apart houdt, zet dan het keuzevakje uit.

  2. Adresboek-item selecteren. Door een persoon uit het KDE-adresboek te selecteren kunt u diens naam gebruiken als schermnaam in Kopete. U kunt ook een nieuw item aanmaken. Deze pagina wordt niet getoond als u het KDE-adresboek niet gebruikt.

  3. Schermnaam en groep selecteren. Hier kunt u een schermnaam (de naam die wordt gebruikt voor deze persoon in Kopete) invoeren en de groepen kiezen waar de contact lid van is.

  4. IM-accounts selecteren. Hier kunt u kiezen welke accounts u wilt gebruiken voor de nieuwe contact. Als u niet meer dan 1 IM-dienst gebruikt zult u dit scherm niet zien.

  5. Account-specifieke pagina's. Voor elk account krijgt u een pagina te zien waarin u de UIN, buddy-naam of e-mailadres van de contact kunt invoeren, afhankelijk van de gebruikte IM-dienst.

  6. Voltooid-scherm. Nu bent u klaar. Tenzij de IM-dienst autorisatie vereist (zoals ICQ™) om een contact aan uw lijst toe te voegen. In dat geval zult u om een wachtwoord worden gevraagd nadat de assistent is afgesloten.

U kunt met bijhorend contextmenu contacten toevoegen aan bestaande metacontacten.

Contacten hernoemen

U kunt een contact een nieuwe naam geven via menuoptie BewerkenContact hernoemen of via het contextmenu van de metacontact.

Bij sommige IM-diensten kunt u een schermnaam instellen die anders is dan uw gebruikersnaam. Als u de naam van een contact handmatig verandert zal deze diens schermnaam vervangen. Om de oorspronkelijke schermnaam terug te krijgen, open de eigenschappendialoog van die contact en zet het keuzevakje Naam die de server opgeeft gebruiken aan.

Contacten verwijderen

Als u een iemand uit uw contactenlijst wilt verwijderen, dan kunt u een metacontact en alle bijhorende contacten verwijderen via contextmenu van metacontactContact verwijderen.

Contacten tussen metacontacten verplaatsen

U kunt de metacontact waartoe een contact behoort wijzigen. In de praktijk hoeft u dit alleen te doen wanneer u net meerdere accounts aan Kopete hebt toegevoegd, en u weet dat HotDog76 en mikejones@hotmail.com dezelfde persoon zijn.

U kunt dit op twee manieren doen:

Verslepen en neerzetten

U kunt de contactpictogram rechts van de metacontactnaam verslepen van de ene metacontact naar een andere.

Contact' contextmenu

U kunt via het contextmenu voor contacten (rechtsklik op het contactpictogram) de nieuwe metacontact in een dialoogvenster kiezen.

Als de verplaatsing er voor zorgt dat het metacontact leeg is (dus geen contacten meer bevat), dan zult u gevraagd worden of u het contact wilt verwijderen.

Contacten uit metacontacten verwijderen

Om een contact uit een metacontact te verwijderen, kies Contact' contextmenuContact verwijderen....

Kopete instellen

U kunt Kopete instellen via InstellingenInstellen.... Zie het volgende hoofdstuk voor meer informatie.

Kopete afsluiten

Om Kopete te beëindigen gebruikt u menuoptie BestandAfsluiten, Ctrl+Q, of het contextmenu van Kopete's systeemvakpictogram. Als u het contactenlijstvenster sluit, dan zal Kopete verder draaien in het systeemvak van KDE.

Sneltoetsen

De volgende sneltoetsen worden ondersteund in het contactenlijstvenster:

SneltoetsActie
Pijl omhoogSelecteert het vorige item in de contactenlijst.
Pijl omlaagSelecteert het volgende item in de contactenlijst.
Pijl linksSluit de huidige groep.
Pijl rechtsOpent de huidige groep.
EnterStart een gesprek met de geselecteerde contact.
Ctrl+MToont/verbergt de menubalk.
Ctrl+UToont/verbergt de offline-gebruikers.
Ctrl+GToont/verbergt lege groepen.