Hoofdstuk 6. Kopete's plug-ins

Kopete biedt enkele plug-ins aan die op zich geen functionaliteit aanbieden die noodzakelijk is voor instant messaging, maar voor sommige gebruikers erg handig zijn.

Plug-ins

Automatisch vervangen

Automatisch vervangen is een plug-in waarmee u vaak foutgespelde fouten automatisch kunt corrigeren, of tijd besparen door afkortingen te gebruiken die veelgebruikte lange woorden automatisch aanvullen.

Bladwijzers

De plug-in Bladwijzers maakt bladwijzers aan in uw KDE bladwijzerlijst uit URL's die ontvangen worden in IM-berichten.

Notities bij contacten

Met Notities bij contacten kunt u informatie over een metacontact als notitie bewaren.

Cryptografie

Olivier Goffart

Charles Connell

herziening 1.3.0 (2007-10-14)

De plugin Cryptography stelt u in staat om versleutelde en/of ondertekende berichten te verzenden en te ontvangen.

Cryptography laat u een OpenPGP implementatie gebruiken om berichten in conversaties te versleutelen en te ondertekenen. Merk op dat dit niet hetzelfde is als een SSL-beveiligde chat-sessie. Cryptography kan uw berichten naar een enkel individu versleutelen zodat alleen de houder van de overeenkomstige sleutel deze kan lezen. Als u wilt dat de ontvanger van uw berichten kan verifiëren dat u uw berichten hebt verzonden, dan kunt u uw berichten ondertekenen. Ondertekenen en versleutelen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt of samen. Als u een bericht ontvangt, als het versleuteld is, dan ziet u een pictogram van een slot. Als het is ondertekend met een te verifiëren handtekening (u hebt de publieke sleutel van de afzender), dan ziet u een pictogram van een pen. Voor een niet te verifiëren ondertekening wordt een rood pictogram van een pen getoond.

Om Cryptography in te stellen, selecteert u uw privésleutel in de instellingspagina van de plug-in. Daarna gebruikt u Publieke sleutel selecteren... uit elk contextmenu van meta-contacten en kiest u hun publieke sleutel. U zal worden gevraagd om uw wachtwoordzin bij het gebruik van deze plug-in.

Vanwege beperkingen in sommige van de protocollen voor instant messaging die Kopete gebruikt, kunnen versleutelde berichten niet verzonden worden met die protocollen. Als u probeert een niet ondersteund protocol te gebruiken, dan krijgt u een waarschuwing.

Cryptography kan de publieke sleutels gebruiken die in uw KDE adresboek bij elke contactpersoon zijn opgeslagen. Het moet echter in staat zijn om te weten welk adresboekitem gekoppeld is aan welk meta-contact. Om deze informatie te leveren, kiest u Eigenschappen uit het contextmenu van meta-contact en daarna stelt u koppeling in naar het adresboek. Cryptography kan ook publieke sleutels exporteren die u hebt ingesteld in uw adresboek. Als een meta-contact een koppeling heeft naar het adresboek, dan zal de sleutel naar het juiste adresboekitem gaan en een bestaande vervangen. Als geen koppeling bestaat (mogelijk omdat er geen adresboekitem bestaat voor de persoon in kwestie), dan zal een nieuw item worden aangemaakt. Dit item zal twee gevulde velden hebben: de publieke sleutel uit Kopete en de schermnaam van het meta-contact.

Documentatie copyright (c) Olivier Goffart en (c) 2007 Charles Connell

Accentueren

Accentueren werkt ongeveer zoals e-mailfilters. U kunt dus bepalen wat er gebeurt als reactie op bepaalde berichten. Naast het accentueren van tekst kunt u ook geluiden laten afspelen.

Geschiedenis

De plug-in Geschiedenis, indien geactiveerd, registreert alle conversaties van elk IM-systeem, waardoor u op een later tijdstip oude conversaties kunt teruglezen. Als de plug-in actief is verschijnt de optie Geschiedenis in het contextmenu van de metacontacten. Klik erop om de geschiedenis van die metacontact te bekijken.

Het volgende item wordt toegevoegd aan de menu's van de contactenlijst:

BewerkenGeschiedenis tonen

(Actief als een contact is gekozen.) Dit toont de geschiedenis van de geselecteerde contact.

De volgende items zijn toegevoegd aan de menu's van de gespreksvensters:

HulpmiddelenGeschiedenis vorige (Alt+Shift+Pijl links)

Met deze optie kunt u de volgende serie oudere berichten uit de geschiedenis in het gespreksvenster bekijken.

HulpmiddelenGeschiedenis volgende (Alt+Shift+Pijl rechts)

Dit toont de volgende serie nieuwere berichten uit de geschiedenis in het gespreksvenster.

HulpmiddelenGeschiedenis laatste

Dit toont de meest recente serie berichten uit de geschiedenis in het gespreksvenster.

KopeteTeX

Met KopeteTeX kunnen wetenschappers en wiskundigen gesprekken houden met gebruikmaking van de opmaaktaal LaTeX. Uitdrukkingen tussen $$ worden als een afbeelding in het chatvenster weergegeven, en geknipt en geplakt als de originele LaTeX. Hiervoor dient u LaTeX geïnstalleerd te hebben.

Luistert naar

Met de plug-in Luistert naar kunt u de personen waarmee u converseert laten weten naar welke muziek u op dat moment luistert. Typ /media in een gesprek, of kies menuoptie HulpmiddelenMedia-info verzenden in het gespreksvenster.

OTR

De plug-in OTR stelt u in staat om conversaties te versleutelen met de versleutelingsmethode Off-The-Record. Deze versleutelingsmethode werkt in principe als de PGP-versleuteling, is echter geoptimaliseerd voor instant-messaging en behandelt de uitwisseling van sleutels op zijn eigen manier. Het enige dat u moet doen, is dat u echt naar de persoon aan het schrijven bent die u verwacht door een van de authenticatiemechanismen van OTR te gebruiken.

Menu-items

Het volgende item wordt toegevoegd aan de menu's van de contactenlijst:

BewerkenOTR-beleid

(Ingeschakeld wanneer een contactpersoon is geselecteerd) U kunt het versleutelingsbeleid voor elke contactpersoon hier instellen. Dit item op "Standaard" zetten maakt dat Kopete de standaard instelling uit de instellingendialoog

De volgende items zijn toegevoegd aan de menu's van de gespreksvensters:

HulpmiddelenOTR-instellingenOTR-sessie starten

Dit laat u een OTR-versleutelde sessie initiëren.

HulpmiddelenOTR-instellingenOTR-sessie beëindigen

Dit laat u een een eerder opgezette OTR-sessie beëindigen.

HulpmiddelenOTR-instellingenContact authenticeren

Gebruik deze menu-ingang als u het contact wilt authenticeren.

De instellingendialoog

In de instellingendialoog hebt u verschilende opties om het gedrag van modulen tijdens uw chat-sessies in te stellen. De meest belangrijke is de standaard instelling voor beleid. Stel het beleid in op "Opportunistisch" als u wilt dat Kopete controleert of uw contacten OTR ondersteunen en een vanzelf een versleutelde sessie opzetten of op "Handmatig" als u zelf controle wilt hebben over het gebruik van versleuteling. De opties "Altijd" en "Nooit" worden alleen aangeraden voor ervaren gebruikers het beleid willen instellen per contactpersoon. In het paneel "Privé sleutels" hebt u de mogelijkheid om uw persoonlijke sleutelpaar voor elk account in te stellen. Het is niet nodig dit handmatig te doen. Als een account geen sleutelpaar heeft dan wordt dat automatisch de eerste keer dat het nodig is gegenereerd. In het tabblad "Bekende vingerafdrukken" hebt u de mogelijkheid om de bekende vingerafdrukken van uw contacten te zien, te verifiëren en te verwijderen.

Authenticatie

U hebt waarschijnlijk e-mail van personen die zich als een bank voordoen, kredietmaatschappijen, zelfs rijke Nigeriaanse emigranten. Mensen in het internet liegen over wie zij zijn. Authenticatie is een manier om er zeker van te zijn dat niemand tegen u kan liegen over wie zij zijn bij het gebruik van OTR.

Wanneer authenticeren

U moet een buddy de allereerste keer dat u met hem communiceert met OTR authenticeren. Als u dat niet doet, dan kunt u er niet echt zeker van zijn dat niet iemand anders zich als hem voordoet of probeert te luisteren naar uw conversatie. Wanneer u echter uw buddy één keer hebt geauthenticeerd, dan is het niet nodig dat opnieuw te doen. OTR zal automatisch de authenticatie voor al uw toekomstige conversaties met die buddy doen.

De enige uitzonderingen zijn wanneer uw buddy schakelt tussen meerdere computers of meerdere IM-accounts. In dat geval is het nodig dat u één keer voor elke computer en account authenticeert. Nadat u dat hebt gedaan kan uw buddy vrij elk van de computers, waarop u hem hebt geauthenticeerd, gebruiken en OTR zal hem automatisch herkennen. Als uw buddy een nieuwe computer of account gebruikt die door OTR niet wordt herkend, dan zal er een bericht in uw chat-venster verschijnen, die dit aan u vertelt.

Wanneer authenticeren
Hoe te gebruiken

Om iemand te authenticeren, opent u een conversatie met hem en klikt u op "Contact authenticeren" op de OTR-knop. Er verschijnt een assistent, die vraagt welke authenticatiemethode u wilt gebruiken. Volg de stappen in deze assistent.

Als de authenticatie met succes is gedaan, dan weet u echt dat u met uw vriend aan het praten bent. Iedereen die zich voordoet als een ander zou het moeite moeten hebben om te raden wat u aan het typen bent, dus kunt u hem op heterdaad betrappen.

Pipes

Pipes geven u de mogelijkheid om inkomende of uitgaande berichten door een extern script of applicatie te sturen. Een inkomend bericht zal door de applicatie worden gestuurd voordat het uw chat-venster bereikt, terwijl uitgaande berichten door de applicatie gaan voordat ze over het internet worden verzonden. Pipes kunnen tekst ontvangen in drie vormen:

Platte tekst inhoud

De inhoud van het bericht in platte ASCII-tekst

HTML tekst inhoud

De inhoud van het bericht in HTML, alsof uw chat-maatje HTML naar u hebt verzonden, die in het chat-venster moet worden weergegeven

volledig XML-bericht

Een XML-document dat alle karakteristieken van het bericht beschrijft, inclusief de HTML-inhoud.

Voor de meeste doeleinden, wilt u waarschijnlijk de optie platte tekst inhoud of de HTML-tekstinhoud. Deze kunnen worden gebruikt met programma's zoals vertalers of samenvatters. Het format XML is alleen van toepassing voor gebruik met een toepassing of script dat speciaal is geschreven om met deze plug-in te werken. Als u een toepassing of script wilt schrijven dat met deze plug-in werkt, kijk dan op voor meer gedetailleerde documentatie.

Statistieken

Deze plug-in gebruikt een database om gegevens over de activiteitspatronen van uw contacten te verzamelen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld zien wanneer een contact normaal gesproken online is.

Teksteffect

Met Teksteffect kunt u grappige effecten toevoegen aan uw berichten voordat u ze verzendt. U kunt bijvoorbeeld de kleur ervan wijzigen of tekst omzetten van kleine letters naar hoofdletters en andersom. Vergeet echter niet dat u deze plug-in hebt geactiveerd. We hebben diverse bugrapporten ontvangen van Teksteffect-gebruikers met een slecht geheugen!

Vertaler

Met de plug-in Vertaler kunt u een voorkeurtaal voor elk meta-contactpersoon opgeven. Vervolgens worden de berichten die u naar deze persoon stuurt of ontvangt van die persoon laten vertaald door web-gebaseerde vertaaldiensten zoals Google™. Stel uw eigen taal in in de dialoog Selecteren en instellen van plug-ins. Voor elk contact kunt u een eigen taal opgeven in het bijhorende contextmenu.

Het volgende item wordt toegevoegd aan de menu's van het gespreksvenster:

HulpmiddelenVertalen (Ctrl+T)

Als de automatische vertaling uit staat, dan vertaalt dit de huidige conversatie.

Webaanwezigheid

Met "Webaanwezigheid" kunt u uw IM-aanwezigheid op het web publiceren. Voer het pad in naar een FTP-server (bijvoorbeeld) om een klein stukje HTML aan dat bestand toe te voegen. Op die manier kunt u uw aanwezigheid op uw webpagina publiceren. Dankzij KDE's netwerktransparantie is dit eenvoudig te realiseren. Handig voor bloggers om vrienden te maken of u kunt het gebruiken voor uw IM in een zakelijke omgeving.

Voorbeeld: sftp://gebruikersnaam@eenhost.nl/pad/naar/homes/gebruiker/im.html gebruikt het protocol SFTP om uw aanwezigheid direct naar een webserver te uploaden.

Lees de handboeken van de KIO-slaves voor meer tips over netwerkprotocollen.

Een plug-in bijdragen

Kopete is zo ontworpen dat het vrij eenvoudig is om zelf plug-ins aan te maken die extra functies aan het programma toevoegen. Dus als u een leuk idee hebt om Kopete nog beter te maken, lees dan deze informatie!