Richtlijn voor de stijl voor het chat-venster van Kopete

De richtlijn voor de stijl voor het chat-venster van Kopete is een aantal dingen die de stijl van het chat-venster moet ondersteunen om met Kopete compliant te zijn.

Accentueren ondersteunen

Uw stijl moet accentuering tonen. In Kopete en Adium wordt %textbackgroundcolor{}% vervangen door de achtergrondkleur voor accentueren. Voeg dit stijlattribuut toe: background-color: %textbackgroundcolor{}% aan het HTML-element dat het bericht toont.

Sjablonen voor opeenvolgende berichten zijn vereist.

Deze richtlijn is voor hen die oude XSL stijlen herschrijven tot het nieuwe format. Alle stijlen moeten een sjabloon leveren voor opvolgende berichten. Het is nu een standaard feature.

UTF-8 codering gebruiken.

De titel zegt het al. U moet uw bestanden opslaan in UTF-8.

Lever Contents/Info.plist voor interoperabiliteit met Adium

Het bestand Contents/Info.plist wordt nog niet in Kopete gebruikt. Maar als u uw stijl compatibel with laten zijn met Adium, dan moet u dat bestand leveren. Hier is een basis voorbeeldbestand. Te vervangen tekenreeksen zijn omsloten met "$".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key
>CFBundleDevelopmentRegion</key>
    <string
>English</string>
    <key
>CFBundleGetInfoString</key>
    <string
>$De volledige naam van uw stijl$</string>
    <key
>CFBundleIdentifier</key>
    <string
>$De ID van uw stijl in de vorm: com.adiumx.smooth.operator.style$</string>
    <key
>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
    <string
>1.0</string>
    <key
>CFBundleName</key>
    <string
>$Hier de naam van uw stijl$</string>
    <key
>CFBundlePackageType</key>
    <string
>AdIM</string>
    <key
>MessageViewVersion</key>
    <integer
>3</integer>
</dict>
</plist>

Lever bestand buddy_icon.png

U moet een bestand met de naam buddy_icon.png plaatsen in de map Incoming en Outgoing. Deze afbeeldingen zullen worden gebruikt als de contactpersoon geen foto heeft.

Talen met tekens van rechts-naar-links worden ondersteund met het sleutelwoord %messageDirection% keyword.

Sleutelwoord %messageDirection% is aanwezig voor talen met tekens die je schrijft van rechts-naar-links. Het definieert de richting van het bericht, als het "rtl" is (rechts-naar-links) of "ltr" (links-naar-rechts). Voeg dit stijlattribuut toe aan het HTML-element dat het bericht toont: direction: %messageDirection%. Het Stijlvorbeeld in de instelling van het uiterlijk bevat een rechts-naar-links om te controleren of uw stijl het op de juiste manier laat zien. Het zou de tekenreeks rechts moeten laten beginnen.