Hoofdstuk 2. Hoe te spelen

Als u Konquest opstart, druk dan op Nieuw om een nieuw spel te starten. U krijgt een dialoog te zien waarin u allerlei informatie moet invoeren om uw spel in te stellen. In de lijst hieronder staan de volgende parameters voor het nieuwe spel:

Spelers

  • Aantal spelers met Toevoegen of Verwijderen van spelers

  • Namen van de spelers

  • Type spelers (computer versus mens)

  • Moeilijkheidsgraad van de computerspelers (gemakkelijk/normaal/moeilijk)

Om de naam van de speler te wijzigen, dubbelklik in de kolom Naam en bewerk het. Om het type speler te wijzigen, open de afrollijst door dubbel te klikken in de kolom Type. Het is ook mogelijk om het type van de nieuwe spelers te selecteren met het afrollijst van de knop Toevoegen.

Er zijn twee typen menselijke spelers in Konquest, namelijk Menselijk (speler) en Menselijk (toeschouwer). De laatste optie biedt het bekijken van het spel zonder er aan deel te nemen.

Het type speler met Kunstmatige Intelligentie kan gekozen worden uit Standaard (zwak) (een speler die niet agressief is in de aanval of in de verdediging), Standaard (offensief) (een agressief aanvallende speler) en Standaard (defensief) (een speler met een defensieve strategie).

Naast deze klassieke spelers met kunstmatige intelligentie, is Becai (gebalanceerd) een gebalanceerde speler die het meeste van de paragraaf met de naam “Strategieën en tips” in overweging neemt.

Hou er rekening mee dat de actuele moeilijkheidsgraad van elke tegenstander afhangt van uw eigen strategie. Als u zelf agressief speelt, zal een agressieve kunstmatige speler gemakkelijker zijn te verslaan dan een defensieve speler en omgekeerd.

Kaart

Neutrale planeten: Aantal neutrale planeten.

Breedte: en Hoogte: van de kaart in stenen.

Het wijzigen van de Eigenaar:, Slachtofferpercentage: en Productie: niveau van een specifieke planeet.

De verdeling van planeten wijzigen. Druk op Willekeurig om het willekeurig te maken.

U kunt de planeet selecteren met de kaartminiatuur in het midden van het paneel Kaart. Klik gewoon met de linkermuisknop op de planeet en wijzig daarna de gewenste opties.

Opties

Blinde kaart: of u wel of niet informatie over planeten van de tegenstander kunt zien.

Cumulatieve productie: of het wel of niet is ingeschakeld.

Production na vangst: of het onmiddellijk is ingeschakeld.

Schepen tonen: toestaan de hoeveelheid schepen en andere statistieken weer te geven voor neutrale planeten.

Statistieken tonen: stel het productieniveau in voor neutrale planeten.

Wanneer u klaar bent met het wijzigen van deze instellingen (optioneel), klik op OK om het spel te starten.

Dialoog voor een nieuw spel in Konquest

Dialoog Nieuw spel van Konquest.

Nadat het spel is gestart, krijgt u het speelbord te zien. Blanco vakjes is lege ruimte. Eerst bezit elke speler één planeet. De achtergrond van de planeet heeft de kleur van de speler. Als u de muis over een planeet beweegt, krijgt u extra informatie te zien. Zonder de optie Blinde kaart ingeschakeld bij het selecteren van een spel, ziet u alle informatie over alle planeten als u met de muis over de planeet beweegt. Als u de optie Blinde kaart hebt geactiveerd bij het starten van een nieuw spel, dan ziet u alleen de naam van de planeet op planeten die zijn veroverd door tegenstanders. De informatie kan bevatten:

  • Planeetnaam:

  • Eigenaar:

  • Schepen:

  • Schepen aan de beurt:

  • Productie:

  • Slachtofferpercentage:

Konquest spelen

Konquest spelen.

De Naam van de planeet is hoe naar de planeet wordt verwezen in het spel. Planeten hebben een alfabetische naam in hoofdletters. Eigenaar is wie eigenaar is van de planeet. Als de planeet wordt veroverd door een andere speler, dan verandert dat. Schepen is het huidige aantal schepen op de planeet. Schepen aan de beurt verschijnt alleen als u een staande order voor die planeet hebt staan, anders is deze er niet. Productie is het aantal schepen dat de planeet elke beurt produceert. De productie varieert van planeet tot planeet, maar blijft altijd hetzelfde. Slachtofferpercentage is een maat voor de effectiviteit van de geproduceerde schepen op die planeet. Aanvalsvloten nemen het slachtofferpercentage van hun planeet van vertrek en defensievloten gebruiken het slachtofferpercentage van de planeet die zij verdedigen. U kunt de naam van de planeet, de eigenaar en het huidige aantal schepen op een planeet gemakkelijk zien in het vierkant waarin de planeet zich bevindt. De eigenaar wordt gerepresenteerd door de achtergrondkleur van de planeet, de naam staat in de linkerbovenhoek en het aantal schepen staat in de hoek rechtsonder.

Om schepen van een planeet naar een ander te zenden, selecteert u de planeet waarvan u schepen wilt verzenden, voer het aantal schepen in in het groene vakje in de rechtsbovenhoek en druk op Enter. Herhaal deze procedure totdat u alle schepen die u wilt verzenden hebt verzonden. Als u elke beurt een constante hoeveelheid schepen van één planeet naar een ander wilt versturen, voer dat aantal in en activeer het vakje Staande order en druk op Enter. De Schepen aan de beurt van de staande order zullen verzonden worden aan het einde van de beurt. Wanneer u klaar bent, drukt u op Beurt beëindigen. Wanneer alle spelers één beurt hebben gedaan, dan verschijnen er dialoogvakjes die u het laatste nieuws geven. Het spel gaat zo verder totdat één van de spelers eigenaar is van de gehele galaxy.

Tip

Er kan sneltoets voor de actie Beurt beëindigen worden ingesteld met het menu-item InstellingenSneltoetsen instellen....

Voor meer informatie lees de sectie over Sneltoetsen gebruiken en aanpassen van de KDE-fundamentals.