Java en JavaScript

Krishna Tateneni

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Applications 16.12 (2016-11-08)

Java™ en JavaScript

Java

Java™ laat toe dat toepassingen gedownload en uitgevoerd worden door een webbrowser, als u tenminste de benodigde software geïnstalleerd hebt. Veel websites maken gebruik van Java™ (bijvoorbeeld internetbankieren of spelletjes). Wees er u van bewust dat het uitvoeren van programma's van onbekende makelij de veiligheid van uw computer in het gedrang kan brengen, zelfs als de mogelijke schade niet zo groot is.

Met het keuzevakje onder Java globaal inschakelen kunt u Java™-ondersteuning standaard aanzetten voor alle webpagina's. U kunt er ook voor kiezen om Java™ aan of uit te zetten voor specifieke hosts. Om een beleid voor een specifieke host toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw... knop, om een dialoogvenster te doen verschijnen waarin u een specifieke host kan intypen om acceptatie van Java™ aan of uit te zetten. Daardoor zal het toegevoegde domein aan de linkerkant van de pagina verschijnen.

U kunt een host uit de lijst kiezen, en daarna op Wijzigen... klikken om een ander beleid te kiezen voor die host. De knop Verwijderen verwijdert het beleid voor de gekozen host, waardoor de globale instellingen weer van toepassing worden voor deze host.

Verder kunt u bij Java Runtime-instellingen enkele instellingen maken over de manier waarop Java™ uitgevoerd moet worden.

Beveiligingsbeheerder gebruiken is standaard ingeschakeld. Met deze instelling wordt de JVM uitgevoerd met een Security Manager (beveiligingsbeheerder). Hiermee worden applets verhinderd uw schijf te benaderen, zomaar sockets aan te maken, of andere acties te doen die uw systeem zouden kunnen beschadigen. Schakel deze optie op uw eigen risico uit. U kunt uw bestand $HOME/.java.policy met het hulpmiddel "Java™ policytool" aanpassen om code die u van websites hebt opgehaald meer permissies te geven.

KIO gebruiken zorgt ervoor dat JVM KDE's eigen KIO gebruikt voor netwerkverbindingen.

Met het keuzevakje Tijdslimiet voor appletserver kunt u bronnen besparen door de Java™ appletserver af te sluiten als die niet gebruikt wordt, in plaats van hem te laten draaien in de achtergrond. Als u deze optie uitschakelt, zullen Java™-applets sneller opstarten, maar zullen systeembronnen gebruikt worden zelfs als er geen Java™-applet; actief is. Als u deze optie inschakelt, kunt u een tijdslimiet instellen.

U kunt ervoor kiezen om Konqueror de Java™-installatie op uw systeem te laten detecteren, of u kunt zelf het pad specificeren naar de installatie door Pad naar java-programma of 'java' te selecteren. Dit laatste is handig als u bijvoorbeeld meerdere Java™-installaties hebt op uw systeem, en u wilt specificeren welke Java™-installatie er moet gebruikt worden. Als de Java™ Virtuele Machine die u gebruikt speciale opstart-opties nodig heeft, kunt u deze intypen in het veld met de naam Extra Java-argumenten.

JavaScript

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is Javascript helemaal niet gerelateerd aan Java™.

Het eerste deel van dit tabblad werkt op dezelfde manier als de de Java™-instellingen .

Het keuzevakje JavScript globaal inschakelen staat u toe om JavaScript-ondersteuning standaard aan te zetten voor alle websites. U kunt JavaScript ook aan- of afzetten voor specifieke hosts. Om een beleid voor een specifieke host toe te voegen klikt u op de knop Nieuw..., om zo een dialoogvenster te doen verschijnen waarin u een hostnaam kunt invoeren en JavaScript-code te accepteren of af te wijzen voor het betreffende domein. Het domein zal dan zichtbaar worden in de lijst aan de linkerkant van de pagina.

U kunt een host uit de lijst kiezen, en daarna op Wijzigen... klikken om een ander beleid te kiezen voor die host. De knop Verwijderen verwijdert het beleid voor de gekozen host, waardoor de globale instellingen weer van toepassing worden voor deze host.

Het laatste set opties op de sectie Globaal JavaScript beleidbepalen wat er gebeurt als een pagina JavaScript gebruikt voor bepaalde acties.

U kunt JavaScript al of niet toestaan uw vensters te besturen door ze te verplaatsen, van grootte te laten veranderen, of de focus te wijzigen. U kunt JavaScript ook toestaan de tekst in de statusbalk te wijzigen, zodat u altijd kunt zien waar koppelingen heengaan. De keuzes vaar deze opties zijn Toestaan en Negeren.

Voor het openen van een nieuw venster hebt u meer opties. U kunt Konqueror dit laten Toestaan, Vragen aan de gebruiker telkens als een website zoïets wil doen, of dit helemaal Verwerpen.

De instelling Intelligent staat alleen JavaScript-popupvensters toe als u expliciet een koppeling hebt gekozen die daarvoor zorgt.