Bladwijzers

Xavier Vello

: Freek de Kruijf
herziening Applications 16.12 (2016-11-08)

Homepagina van bladwijzers

Deze module laat u de homepagina voor bladwijzers instellen.

Om de homepagina van bladwijzers te bekijken voert u bookmarks:/ in in de locatiebalk.

De instellingen in deze module zijn ook toegankelijk door bookmarks:/config in te voeren in de locatiebalk.

Algemene instellingen

Aantal te tonen kolommen

Mappen worden automatisch verspreid over meerdere kolommen. Het optimale aantal kolommen is afhankelijk van de breedte van het Konqueror-venster en het aantal bladwijzers dat u hebt.

Mapachtergronden weergeven

Schakel dit uit op een traag systeem om het gebruik van achtergrondafbeeldingen te deactiveren.

Bladwijzers

Bladwijzers zonder map tonen

Als deze optie niet is ingeschakeld, dan worden bladwijzers in het hoogste niveau van de boomstructuur (dus niet in een submap) niet weergegeven. Indien ingeschakeld worden ze verzameld in een hoofdmap.

Bladwijzerstructuur vlak maken

Standaard worden submappen binnen hun bovenliggende map weergegeven. Als u deze optie inschakelt worden submappen op zichzelf staand weergegeven. Dit ziet er minder fraai uit maar kan u helpen als u een zeer grote map hebt die u over twee kolommen wilt spreiden.

Systeemlocaties tonen

Toon een vak met algemene locaties (Persoonlijke map, Netwerk, ...). Handig voor als u Konqueror als bestandsbeheerder gebruikt.

Afbeeldingenbuffer

Cachegrootte op schijf

De hoeveelheid schijfruimte die er gebruikt wordt om afbeeldingen te bufferen instellen.

Cache wissen

Verwijder alle gebufferde afbeeldingen. Dit kan nodig zijn als sommige favicons corrupt raken en zich niet meer automatisch verversen.