Hoofdstuk 2. Het gebruik van KNotes

Het maken van een nieuwe notitie:

Om een nieuwe notitie te maken klikt u met de rechtermuisknop op het KNotes-paneelpictogram en selecteer Nieuwe notitie.

U kunt een nieuwe notitie maken met de inhoud van het klembord door het selecteren van Nieuwe notitie van klembord of door Nieuwe notitie uit tekstbestand te gebruiken.

Het volgende dialoogvenster zal verschijnen waarmee u een map kunt selecteren om uw notitie op te slaan:

Map voor notitie selecteren

Selecteer hier een standaard map om deze dialoog bij het maken van nieuwe notities over te slaan.

Een notitie schrijven:

Om een notitie te schrijven typt u deze in in de beschikbare ruimte. De normale bewerkingsfuncties zijn beschikbaar. Door op de rechtermuisknop te drukken verschijnt er een contextmenu met de volgende opties:

 • Ongedaan maken (Ctrl+Z)

 • Opnieuw (Ctrl+Shift+Z)

 • Knippen (Ctrl+X)

 • Kopiëren (Ctrl+C)

 • Plakken (Ctrl+V)

 • Verwijderen

 • Beginwaarde

 • Alles selecteren (Ctrl+A)

 • Spelling controleren

 • Automatische spellingcontrole

 • Tabs toestaan

 • Zoeken (Ctrl+F)

 • Volgende zoeken (F3)

 • Vervangen (Ctrl+R)

 • Tekst uitspreken

 • Datum invoegen

 • Selectiemarkering invoegen

U kunt tekst selecteren door de linkermuisknop ingedrukt te houden en vervolgens met de muis te slepen. U kunt ook de Shift-toets ingedrukt houden de pijltoetsen gebruiken.

De datum invoegen:

Om de huidige datum in de notitie in te voegen gebruikt u het contextmenu van het tekstvak en kiest u Datum invoegen.

De huidige datum en tijd worden ingevoegd op de cursorpositie in de notitietekst.

Een notitie hernoemen:

Om een notitie te hernoemen klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van de notitie en kiest u Hernoemen....

Typ de nieuwe naam in het dialoogvenster dat verschijnt. Om de nieuwe naam te accepteren, klik de knop OK. Om het venster te verlaten zonder de naam van de notitie te wijzigen, klik op Annuleren.

Een notitie versturen:

Om een notitie te versturen klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van de notitie en kiest u Verzenden....

Wat er dan gebeurt hangt af van de verzendactie-instellingen die u in het dialoogvenster Instellingen hebt gemaakt.

Een notitie afdrukken:

Om een notitie af te drukken klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van de notitie en kiest u Afdrukken (Ctrl+P).

Een standaard KDE-dialoogvenster voor afrukinstellingen wordt geopend.

Een notitie verwijderen:

Om een notitie te verwijderen klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van de notitie en kiest u Verwijderen.

Een notitie verbergen:

Om een notitie te verbergen klikt u op de X in de rechter bovenhoek van de titelbalk van de notitie of kies Verbergen (Esc) in het contextmenu. Het venster wordt gesloten, de notitie zelf wordt niet verwijderd.

Een herinnering instellen:

Selecteer Herinnering instellen in het contextmenu van de titelbalk van KNotes. Activeer Herinnering op in de volgende dialoog en pas de datum en tijd aan voor de herinnering. Bij het aflopen van de herinnering zal er een venster verschijnen en lijst met alle notities met de actuele herinneringsdatum.

Een notitie verzenden:

Om een notitie te verzenden naar een andere computer selecteer Verzenden... in het contextmenu van de titelbalk van de notitie. Voeg een hostnaam of IP-adres toe of kies een ontvanger uit de lijst met eerder verzonden notities. Als de ontvangers inkomende notities hebben ingeschakeld, zal de notitie op zijn scherm verschijnen, met het id van de zender in de titelbalk.

Een notitie vergrendelen:

Om per ongeluk wijzigingen aanbrengen in een notitie te voorkomen selecteer Vergrendelen in het contextmenu van de titelbalk van de notitie.

Een notitie opslaan:

Om een notitie op te slaan selecteer Opslaan als... in het contextmenu van de titelbalk van de notitie. De notitie kan opgeslagen worden als een bestand met platte tekst of in HTML-formaat, als Rich text (Opgemaakte tekst) is ingeschakeld.

Notities tonen:

Wanneer u KNotes start zullen alle notities verborgen zijn. Wanneer u ze wilt tonen, klik dan met de linkermuisknop op het pictogram van KNotes in het paneel en selecteer de gewenste notitie.

In alle notities zoeken:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het paneel en kies Zoeken (Ctrl+F) in het contextmenu.

Een standaard KDE-dialoogvenster wordt geopend waarin u de in alle notities te zoeken tekst kunt invoeren.

Bureaubladfuncties:

Om een notitie naar een bepaald bureaublad te verplaatsen klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van de notitie om vervolgens het submenu Naar bureaublad te openen. Kies hier het gewenste bureaublad, u kunt ook Alle bureaubladen kiezen

Om een notitie continu in beeld te hebben klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van de notitie en kiest u Naar voorgrond.

Om de notitie zich weer als een normaal venster te laten gedragen kiest u Naar achtergrond.

KNotes afsluiten

Om KNotes af te sluiten klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram in uw paneel en kiest u Afsluiten.