Hoofdstuk 3. Instellingen

De standaardinstellingen van KNotes maken

Om KNotes in te stellen klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram in uw paneel en kiest u KNotes instellen.... Het dialoogvenster KNotes Instellingen wordt geopend.

De sectie Weergave

Tekstkleur:

Het kleurvakje toont de huidige tekstkleur. Door op dit vakje te klikken wordt het standaard KDE-dialoogvenster "Kleur selecteren" geopend.

Achtergrondkleur:

Het kleurvakje toont de huidige achtergrondkleur. Door op dit vakje te klikken wordt het standaard KDE-dialoogvenster "Kleur selecteren" geopend.

Standaard breedte:

De breedte van een notitie in pixels. U kunt deze waarde naar wens veranderen.

Standaardhoogte:

De hoogte van een notitie in pixels. U kunt deze waarde naar wens veranderen.

Notities apart in paneel tonen

Gewoonlijk toont KNotes geen pictogram voor iedere notitie in het paneel. Wanneer u dat liever wel hebt, kunt u deze optie aanzetten.

Bureaublad onthouden

Als u een aantal virtuele bureaubladen gebruikt en deze optie is geselecteerd, dan zal notes alleen verschijnen op het specifieke bureaublad.

De sectie Bewerker

Tabgrootte

Dit is de afstand die ingesprongen wordt bij het indrukken van de Tab-toets, uitgedrukt in spaties. U kunt dit getal naar wens aanpassen.

Automatisch inspringen

Als dit keuzevakje geselecteerd is, zal er automatisch ingesprongen worden.

Rich Text (Opgemaakte tekst)

Selecteer deze optie om een werkbalk voor opmaken onderaan een venster voor een notitie te krijgen.

Titellettertype:

U kunt het lettertype voor de titel van uw notities veranderen.

Klik op Kiezen... om het standaard KDE-dialoogvenster "Lettertype selecteren" te openen.

Tekstlettertype

U kunt het lettertype voor de tekst van uw notities veranderen.

Klik op Kiezen... om het standaard KDE-dialoogvenster "Lettertype selecteren" te openen.

De sectie Acties

Verzendactie

Typ het commando en de parameters voor het versturen van de notities.

Door de parameter %f in de opdrachtregel kunt u de platte tekst van de notitie en met %t de titel van de notitie meegeven aan het commando voor e-mail verzenden.

De sectie Netwerk

Binnenkomende noties accepteren

Schakel deze optie in om het ontvangen van notities van andere computers toe te staan.

Afzender-id:

De id zal in de notitietitel getoond worden samen met de originele titel, hostnaam of IP-adres en datum van verzenden.

Poort

The poort gebruikt voor het verzenden van de notities via het netwerk, standaard 24837.

De sectie Afdrukken

Thema

Het te gebruiken thema voor het afdrukken van de notitie.

De sectie Verzamelingen

Mappen

In dit tabblad kunt u selecteren welke mappen getoond worden door activering van het keuzevakje voor de mappen, de standaard opslagmap en submappen toevoegen voor notities.

Accounts

In dit tabblad kunt u de lokale voor notities te gebruiken maildir-mappen bewerken.

De sectie Diversen

Diverse instellingen

Inschakelen om het aantal notities in het systeemvakpictogram te tonen

Om de standaard titel aan te passen kunt u %d gebruiken voor de huidige datum in kort formaat, %I voor de huidige datum in lang formaat en %t voor de huidige tijd.