Het handboek van KNetWalk

Fela Winkelmolen

Eugene Trounev

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler: Ronald Stroethoff
herziening 3.3.0 (Applications 20.12) (2020-11-12)

KNetWalk, een spel voor systeembeheerders.


Lijst van tabellen

4.1. Sneltoetsen