Grafiek instellingen

schermbeeld van de dialoog voor grafieken

U kunt de Roosterstijl instellen op een van vier opties:

Geen

In het plotgebied worden geen roosterlijnen ingetekend.

Lijnen

Roosterlijnen worden ingetekend.

Kruisjes

Op de roosterpunten (dus waar x en y gehele waarden hebben (bijv., (1,1), (4,2) etc.) worden kruisjes ingetekend.

Polair

In de plot worden, uitgaande van de oorsprong (0, 0), cirkels ingetekend, en rechte lijnen die daar loodrecht op staan, die als rooster dienst doen. Dit rooster wordt gebruikt wanneer met poolcoördinaten wordt gewerkt, namelijk een radius (afstand tot (0,0)) en een argument (hoek). Vergelijk met een radarscherm.

Andere opties met betrekking tot het uiterlijk van een grafiek kunnen ook worden ingesteld:

Teksten bij de assen

Plaatst beschrijvingen bij de horizontale en verticale as.

Lijndikte van de assen:

Instellen van de lijndikte van de assen.

Lijndikte:

Instellen van de lijndikte van de assen.

Dikte van de schaalstreepjes:

Stelt de dikte in van de schaalstreepjes op de assen.

Lengte van de schaalstreepjes:

Stelt de lengte in van de schaalstreepjes op de assen.

Tonen van teksten

Indien geselecteerd, worden de namen van de assen in de plot geplaatst en tekst geplaatst bij de schaalstreepjes.

Assen weergeven

Indien geselecteerd zijn de assen zichtbaar.

Pijltjes tonen

Indien geselecteerd worden de assen weergegeven met pijlpunten aan het eind.