Hoofdstuk 2. KMouth gebruiken

De eerste keer opzetten

Als u KMouth voor het eerst gebruikt, wordt u een assistent gepresenteerd waarmee u het kunt configureren.

Instellingen van tekst-naar-spraak

Op de eerste pagina van de assistent specificeert u het commando dat gebruikt zal worden voor de tekst-naar-spraak-conversie. Zie voor meer informatie de beschrijving van het configuratievenster.

Eerste uitdrukkingenboek

Op de tweede pagina (de middelste afbeelding) selecteert u de uitdrukkingenboeken die u wilt gebruiken. Uit deze uitdrukkingenboeken kunt u veelgebruikte uitdrukkingen selecteren, zodat u ze niet uit hoeft te typen. Uiteraard heeft KMouth ook een bewerkvenster voor het geval u later uw uitdrukkingenboeken wilt bewerken.

Woordaanvulling

Met de derde pagina kunt u het woordenboek aangeven dat moet worden gebruikt voor het automatisch aanvullen van woorden. KMouth zal de KDE documentatie inlezen van de gekozen taal om het geregeld voorkomen te bepalen van de afzonderlijke woorden. Optioneel kunt u de woordenlijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het woordenboek.