Het configuratievenster

Via de menuoptie InstellingenKMouth instellen... opent u het configuratievenster van KMouth. Deze dialoog bestaat uit de pagina's Algemene opties met de twee tabbladen Voorkeuren en Tekst-naar-spraak en de pagina Woordaanvulling.

Het tabblad Voorkeuren

Schermafdruk

Op het tabblad Voorkeuren vindt u opties die het gedrag van KMouth in bepaalde situaties wijzigen.

Met het eerste selectieveld, Selectie van uitdrukkingen in het uitdrukkingenboek, geeft u aan welke actie ondernomen moet worden als u een uitdrukking kiest uit een uitdrukkingenboek (door een sneltoets te gebruiken of door een uitdrukking te kiezen uit het menu Uitdrukkingenboeken of uit de Uitdrukkingenboek-balk.

Als u Onmiddellijk uitspreken kiest, wordt de geselecteerde uitdrukking direct uitgesproken en aan de geschiedenis toegevoegd. Als u Invoegen in tekstinvoerveld selecteert, wordt de tekst in het invoerveld geplaatst.

Met het tweede selectieveld, Sluit het tekstinvoervenster van het uitdrukkingenboek, geeft u aan of u wilt dat het uitdrukkingenboek opgeslagen wordt als u het bewerkingsvenster voor uitdrukkingenboeken sluit.

Als u Uitdrukkingenboek opslaan selecteert, wordt het uitdrukkingenboek opgeslagen. Als u kiest voor Wijzigingen negeren worden de gemaakte wijzigingen niet opgeslagen. Als u Vragen of er dient te worden opgeslagen kiest, vraagt KMouth of het uitdrukkingenboek moet worden opgeslagen.

Het tabblad Tekst-naar-spraak

Schermafdruk

Door Standaard spraaksysteem gebruiken te selecteren vertelt u KMouth eerst om de systeemspraakservice te proberen alvorens de spraaksynthesizer direct aan te roepen. Als dat lukt worden de andere configuratie-items op dit tabblad genegeerd. De systeemspraakservice is een Qt™-bibliotheek die de spraak-dispatcher in Linux® en eigen spraaksystemen op andere platforms omgeeft. Op een Debian gebaseerd systeem hebt u de pakketten speech-dispatcher, libqt5texttospeech5 en een van de spraak-dispatcher modules, gewoonlijk espeak.

Opmerking

Gebruik het hulpmiddel op de opdrachtregel spd-conf (Debian pakket python3-speechd) om instellingen zoals snelheid, toonhoogte, volume, type stem en taal etc. aan te passen voor het standaard spraaksysteem. Bovendien zal spd-conf u toestaan te kiezen tussen alle geïnstalleerde spraak-dispatchermodulen, bijv. espeak, festival, flite, mbrola etc.

Het is ook mogelijk om de Engine en Stem voor het spraaksysteem te selecteren.

Zou het item Standaard spraaksysteem gebruiken niet geselecteerd zijn, dan kunt u het commando voor aanroepen van de spraaksynthesizer in het bewerkingsveld van het paneel Alternatief invoeren. Met de keuzelijst onder het bewerkingsveld kunt u het tekencodering specificeren die gebruikt is voor het doorgeven van de tekst naar de spraaksynthesizer.

KMouth kan de tekst op twee manieren naar het commando sturen: als het commando de tekst via standaardinvoer verwacht, selecteer dan deze optie.

Het is ook mogelijk om de tekst als parameter naar het commando te sturen: voordat het commando aangeroepen wordt, vervangt KMouth enkele plaatshouders door tekst:

PlaatshouderVervangen door
%tDe tekst die moet worden uitgesproken
%fDe naam van het tijdelijke bestand met de tekst die moet worden uitgesproken
%lDe taalcode die is verbonden met het huidige woordaanvulling-woordenboek
%%Het procentteken

Uiteraard is het commando dat gebruikt wordt om teksten uit te spreken afhankelijk van de spraaksynthesizer die u gebruikt. Zie de documentatie van uw spraaksynthesizer voor het commando dat u dient te gebruiken.

De pagina Woordaanvulling

Schermafdruk

Het tabblad Woordaanvulling bevat een lijst met woordenboeken die worden gebruikt voor het aanvullen van woorden. (KMouth zal een keuzelijst tonen naast het invoervak in het hoofdvenster als deze lijst meer dan één woordenboek bevat. U kunt in deze keuzelijst het woordenboek selecteren dat moet worden gebruikt voor het automatisch aanvullen van de woorden.

Met de knoppen aan de rechterkant van de pagina kunt u woordenboeken toevoegen en verwijderen, de volgorde van de woordenboeken veranderen of ze exporteren naar een bestand. Met het invoervak en de keuzelijst onder de lijst kunt u de naam en de taal veranderen die zijn verbonden met het woordenboek.

Als u een nieuw woordenboek toevoegt, kunt u kiezen uit verschillende bronnen:

 • Maak een nieuw woordenboek op basis van de KDE documentatie

  Als u deze bron gebruikt zal KMouth u vragen naar de bedoelde taal en daarna de KDE documentatie inlezen. De frequentie van de afzonderlijke woorden wordt bepaald door de instanties te tellen van elk woord. Optioneel kunt u de lijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het nieuwe woordenboek.

 • Maak een nieuw woordenboek van een bestand

  Als u deze bron selecteert zal KMouth u vragen naar de bestandsnaam. U kunt een XML bestand, een standaard tekstbestand of een bestand dat een woordaanvulling-woordenboek bevat dat werd gemaakt door KMouth of GOK (het Toetsenbord op het scherm van GNOME) selecteren. Als u een standaard tekstbestand of een XML bestand selecteert wordt de frequentie bepaald van elk woord door de instanties van elk woord te tellen. Optioneel kunt u de lijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het nieuwe woordenboek.

 • Maak een nieuw woordenboek van een map

  Als u deze bron gebruikt zal KMouth u vragen naar de bedoelde map. KMouth zal alle bestanden in de map en submappen openen. Elk bestand wordt gelezen als een woordaanvulling-woordenboek, als een XML bestand of als een standaard tekstbestand. In de laatste twee gevallen wordt de frequentie bepaald van elk woord in het bestand. Optioneel kunt u de lijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het nieuwe woordenboek.

 • Woordenboeken samenvoegen

  U kunt deze optie gebruiken om alle beschikbare woordenboeken samen te voegen. KMouth zal vragen welke woordenboeken samengevoegd moeten worden en hoe zwaar de afzonderlijke woordenboeken moeten worden gewogen.

 • Maak een lege woordenlijst

  U kunt deze optie gebruiken om een leeg woordenboek zonder enige lemma's te maken. Omdat KMouth automatisch nieuw getypte woorden toevoegt aan de woordenboeken zal het uw vocabulaire leren kennen.