Hoofdstuk 1. Inleiding

Speltype:

Strategie, bord

Aantal mogelijke spelers:

Eén

KMines is het klassieke mijnenveger-spel. Het idee is alle vierkantjes open te maken zonder een mijn op te blazen. Als er een mijn ontploft is het spel afgelopen. Nummers geven aan hoeveel mijnen er aan grenzen.