Het handboek van KMail

Daniel Naber

David Rugge

Laurent Montel

Scarlett Clark

David Bryant

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler: Ronald Stroethoff
herziening 5.14.2 (Applications 20.04.2) (2020-08-14)

KDE's KMail is een krachtig en gebruikersvriendelijk e-mailprogramma.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Enkele mogelijkheden van KMail
Hulp verkrijgen
2. Hoe te beginnen
Accountassistent
Handmatige configuratie Quickstart
Identiteit instellen
Een account instellen
Berichten verzenden
Berichten ontvangen
Instellingen testen
3. KMail gebruiken
Het hoofdvenster
Sneltoetsen
Het opstelvenster
Een bericht opstellen
Berichten versleutelen en digitaal ondertekenen
HTML-berichten opstellen
Bijlagen toevoegen
De spelling van het e-mailbericht controleren
Het hulpmiddel voor tekstfragmenten instellen
De ingebouwde vertaler gebruiken
Berichtmappen
Aanmaken en gebruiken van mappen
Mapeigenschappen
Berichtfilters
Snel filters instellen
De filterdialoog
Zoekpatronen
Filterhandelingen
Voorbeelden van filters
Filteroptimalisatie
Filterlog
Reservekopie van KMail maken
Archiveren
Exporteren
Herstellen en importeren in KMail
Herstellen met een reservekopie van e-mailberichten en instellingen
Opties importeren in KMail
Meerdere accounts gebruiken
Berichten digitaal ondertekenen of versleutelen met behulp van GnPG
Voorwaarden
GnuPG-gerelateerde instellingen in KMail
Berichten digitaal ondertekenen
Berichten versleutelen
Publieke sleutel versturen
U ontvangt een versleuteld bericht
U ontvangt een publieke sleutel
De Antispam-assistent
Beginselen
Uitgebreide opties
Meer details voor de experts
De Antivirus-assistent
Beginselen
Uitgebreide opties
Details
4. KMail instellen
Algemene informatie
Accounts
Tabblad Identiteiten
Het dialoogvenster Nieuwe identiteit
Algemeen
Cryptografie
Geavanceerd
Sjablonen
Ondertekening
Afbeelding
E-mailaccounts
Ontvangen
Verzenden
LDAP-servers
Uiterlijk
Algemeen
Lettertypen
Kleuren
Opmaak
Berichtenlijst
Berichttags
Opsteller
Algemeen
Standaardsjablonen
Aangepaste sjablonen
Onderwerp
Tekenset
Berichtkoppen
Bijlagen
Automatische correctie
Afbeeldingsgrootte automatisch wijzigen
Beveiliging instellen
Lezen
Bevestigingen voor ontvangst en gelezen
Opstellen
Diversen
S/MIME-validatie
Diversen
Mappen
Uitnodigingen
Afdrukken
Pagina plug-ins
Akonadi en controle vóór verzenden
Opsteller / bewerker
Grammatica controles / kopstijlen
Berichtviewer / diversen
Hulpmiddelen
Opties die geen gebruikersinterface hebben
5. Overzicht van de opdrachten en menu's
Het venster de KMail voor lezen
Menu Bestand
Menu Bewerken
Menu Beeld
Menu Ga naar
Menu Map
Menu Bericht
Menu Hulpmiddelen
Menu Instellingen
Menu Help
Het venster "Bericht opstellen" van KMail
Menu Bericht
Menu Bewerken
Menu Beeld
Menu Opties
Menu Bijlage
Menu Hulpmiddelen
Menu Instellingen
Menu Help
6. Veel voorkomende vragen (FAQ)
7. KMail probleemoplossing
Inleiding in Akonadi
Het Akonadictl besturingsprogramma
Het programma Akonadiconsole
"Item ophalen uit de backend" wanneer u een IMAP-map ingaat
Uw e-mails worden niet verzonden, zonder foutmeldingen
"Item ophalen uit de backend ... [LRCONFLICT]"
Extra opslaggebieden van KMail schoon houden
"Dirty" items in KMail corrigeren
8. Dankbetuigingen en licentie
Programma-ontwikkelteam
Dankbetuigingen -- de eerdere jaren
Documentatie

Lijst van tabellen

3.1. Samenvatting van ACL-rechten

Lijst van voorbeelden

4.1. E-mailadres
4.2. E-mail-aliassen
4.3. Standaarddomein