Het handboek van Agent voor later verzenden

Laurent Montel

Scarlett Clark

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 5.13 (Applications 19.12) (2019-09-21)

Inleiding

Agent voor later verzenden is een akonadi-agent die het u mogelijk maakt geplande e-mailberichten eenmalig of herhaald te verzenden.

Agent voor later verzenden gebruiken

Gebruik BerichtLater verzenden in het venster van de opsteller van KMail om een dialoogvenster te openen waarmee u uw e-mailberichten kunt zenden op een specifieke datum en tijd.

Dialoogvenster van Agent voor later verzenden

Dialoogvenster van Agent voor later verzenden

Veronderstel dat u een briljant e-mailbericht hebt gemaakt waarin taken staan waarvan u wilt dat uw medewerkers zullen afmaken terwijl u naar een conferentie bent, maar u zult in een vliegtuig zitten wanneer u het e-mailbericht wilt verzenden. Gebruik deze functie dan om het e-mailbericht op de juiste datum en tijd te verzenden. Om het e-mailbericht later te verzenden, activeert u eerst het vakje Vertragen en daarna selecteert u de datum en tijd in het menu Verzenden op:.

Als het nodig is dat u een wekelijkse e-mailbericht als herinnering stuurt aan uw medewerkers, dan kunt u instellen om het zenden van het bericht te herhalen door het keuzevakje Herhalen elke te activeren en de gewenste intervallen te selecteren.

U kunt het bericht in uw berichten in de wachtrij zetten door de knop Later verzenden te selecteren om het bericht onmiddellijk te plannen.

Deze agent werkt onafhankelijk van KMail en heeft geen actief exemplaar van KMail nodig of dat KMail in online modus is om geplande e-mailberichten te verzenden.

Als u geen netwerkverbinding hebt wanneer een gepland bericht verzonden zou moeten worden, zal de agent een fout rapporteren en vragen of u het later wilt verzenden.

Bij aanmelden van een KDE-sessie zal de agent de geplande berichten controleren en alle berichten, die over tijd zijn sinds de laatste keer afmelden, indien nodig verzenden.

Om de opties voor later geplande berichten te wijzigen gebruikt u InstellingenKMail configureren... en selecteer de pagina Plug-ins in KMail en druk op de configuratieknop tegen het item Agent voor later verzenden.

Agent voor later verzenden instellen

Agent voor later verzenden instellen

Dit toont een dialoog waarmee u de planning van e-mailberichten, die zijn verzonden met de functie later verzenden, kunt wijzigen of deze kunt verwijderen.

Het is niet mogelijk de inhoud (berichtinhoud, berichtkoppen etc.) van een gepland bericht te wijzigen.

Dankbetuigingen en licentie

Agent voor later verzenden

Programma copyright 2013-2019 Laurent Montel

Documentatie Copyright (c) 2013-2019 Laurent Montel

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.