Het handboek van Agent voor herinneren aan vervolgactie

Laurent Montel

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 5.13 (Applications 19.12) (2019-09-21)

Inleiding

Agent voor herinneren aan vervolgactie is een akonadi-agent die e-mail voor herinneringen over vervolgacties behandelt

Agent voor herinneren aan vervolgactie gebruiken

De OptiesOpvolgherinneraar in het compositievenster van KMail om een dialoog te openen die u biedt om een herinnering te maken om aan uw huidige e-mail op een specifieke datum een vervolg te geven.

Agent voor herinneren aan vervolgactie dialoog

Agent voor herinneren aan vervolgactie dialoog

Druk op de toets pijltje omlaag tegen het Datumveld om de datum uit het KDE agendawidget te selecteren. Het is ook mogelijk uw agenda te kiezen voor de herinnering met de afrollijst Taak opslaan in.

Om herinneringen die u hebt gepland te verwijderen, gebruik InstellingenKMail configureren... selecteer daarna de pagina Plug-ins in KMail en druk op de configuratieknop tegen het item Agent voor herinneren aan vervolgactie. Gebruik daarna het contextmenu gestart met een rechtermuisknop klik om een herinneringsitem om de Verwijderenactie te selecteren .

Agent voor herinneren aan vervolgactie configureren

Agent voor herinneren aan vervolgactie configureren

Dankbetuigingen en licentie

Agent voor herinneren aan vervolgactie

Programma copyright 2014-2019 Laurent Montel

Documentatie Copyright (c) 2014-2019 Laurent Montel

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.