Het handboek van E-mailagent voor archiveren

Laurent Montel

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 5.13 (Applications 19.12) (2019-09-21)

Inleiding

E-mailagent voor archiveren is een agent van Akonadi die u in staat stelt e-mailmappen automatisch te archiveren.

E-mailagent voor archiveren gebruiken

Gebruik InstellingenAutomatisch archiveren configureren... in het leesvenster van KMail om een dialoog te openen om automatisch archivering van e-mailmappen in te stellen.

Dit is een krachtig hulpmiddel dat gebruikt kan worden om te helpen bij het maken van een reservekopie van uw e-mail. Voor gebruik, klik op de knop Toevoegen... en het dialoogvenster Archief van e-mail toevoegen zal verschijnen.

Dialoog voor E-mail archiveren toevoegen

Dialoog voor E-mail archiveren toevoegen

  • Selecteer eerst de map die u wilt archiveren.

  • Selecteer het format dat u wilt gebruiken om het in op te slaan. bijv. .tar.bz2 uit de afrollijst. De bestandsnaam van het archief zal bestaan uit het voorvoegsel Archive_, het pad van de geselecteerde map in de mappenlijst van KMail, de datum in het format jaar-maand-dag en de geselecteerde bestandsextensie bijv. Archive_Local mappen_postvak-in_2019-09-03.tar.bz2.

  • Standaard is Alle submappen archiveren ingeschakeld. Deactiveer dit als u alleen de hoofdmap wilt archiveren.

  • U kunt de locatie waarin u uw archief wilt opslaan invoeren of klik op de knop Bestandsdialoog openen om de map te selecteren.

  • Selecteer hoe vaak u een reservekopie wilt maken via de afrolmenu's naast Reservekopie maken elke:.

  • Als u een beperkte ruimte op uw schijf hebt dan kunt u een limiet zetten met Maximum aantal archieven:

Als u een archiveringstaak hebt toegevoegd of gewijzigd zal deze automatisch na het sluiten van de dialoog worden uitgevoerd.

Als u al e-mailarchiveringstaken hebt toegevoegd, zal de dialoog Agent voor e-mailarchivering instellen deze tonen en toestaan ze te wijzigen.

E-mailagent voor archiveren instellen

E-mailagent voor archiveren instellen

U kunt het keuzevakje links van elk item in de lijst gebruiken om deze taak in of uit te schakelen.

Het is mogelijk om tot deze configuratiedialoog elk moment later toegang te krijgen met InstellingenKMail instellen... selectaar daarna de pagina Plug-ins in het hoofdventser van KMail en druk op de configuratieknop tegen het item Mailagent archiveren.

Met het contextmenu, dat komt na met rechtermuisknop klikken op een archiveringstaak, kunt u de map openen met de archieven of de archiveringstaak onmiddellijk starten. Dit overschrijft een bestaand eerder op dezelfde dag aangemaakt archief zonder melding.

Dankbetuigingen en licentie

E-mailagent voor archiveren

Programma copyright 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Documentatie Copyright (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.