Hoofdstuk 4. Overzicht van de interface

Inhoudsopgave

Menu-onderdelen

Menu-onderdelen

SpelNieuw (Ctrl+N)

Een nieuw spel beginnen.

SpelLaden... (Ctrl+O)

Leest een opgeslagen spel in.

SpelSpel herstarten (F5)

Start het huidige spel opnieuw.

SpelNieuw genummerd spel...

Start een opgegeven genummerd spel.

Dialoog genummerd spel starten

SpelOpslaan (Ctrl+S)

Het huidige spel wordt Opgeslagen.

SpelPauze (P)

Pauzeert of gaat verder met het spel. Wanneer het spel is gepauzeerd zijn de stenen onzichtbaar.

SpelTopscores tonen (Ctrl+H)

Toont de lijst met de tien hoogste scores.

Topscores tonen

Wanneer u een score behaalt die hoog genoeg is om in de lijst te worden opgenomen, wordt u gevraagd uw naam in te voeren.

SpelBordbewerker

Opent de bewerker voor het bord.

De bewerker van het bord

Procedure om indeling te bewerken:

 1. De werkbalk bewerker van het bord gebruiken om een nieuwe indeling te maken of een bestaande te laden of te bewerken.

 2. De indeling in uw lokale persoonlijke gebruikersmap in $XDG_DATA_HOME/kmahjongg/layouts opslaan

 3. Het bestand naam_van_uw_indeling.desktop in dezelfde map aanmaken.

 4. De volgende regels in dit bestand zetten met uw favoriete tekstbewerker:

  [KMahjonggLayout]
  Name=naam_van_uw_indeling
  Description=Beschrijving_van_uw_indeling
  VersionFormat=1
  Author=Uw_naam
  AuthorEmail=uw_e-mailadres
  FileName=naam_van_uw_indeling.layout
  
 5. KMahjongg opneiuw laden om uw nieuwe indeling te gebruiken.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Afsluiten van KMahjongg.

ZetOngedaan maken (Ctrl+Z)

Uw laatste zet wordt ongedaan gemaakt.

ZetOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

Een ongedaan gemaakte zet wordt opnieuw gedaan.

ZetHint (H)

Geeft een hint door een paar bij elkaar passende en vrijliggende stenen te laten knipperen.

ZetDemo (D)

Start de demonstratie-modus van het spel.

ZetSchudden

Schudt de stenen op het bord.

BeeldBlik naar boven verplaatsen (G)

Verplaatst het oogpunt waaruit naar de stenen wordt gekeken naar boven.

BeeldBlik naar beneden verplaatsen (F)

Verplaatst het oogpunt waaruit naar de stenen wordt gekeken naar beneden.

Bovendien heeft KMahjongg de gebruikelijke KDE-menu's Instellingen en Help. Voor verdere informatie zie de secties over het Instellingen-menu en het Helpmenu in de Basisinformatie van KDE.