Menu hulpmiddelen

HulpmiddelenGnuPG-logweergave...

Start KWatchGnuPG, een hulpmiddel om de debuguitvoer van GnuPG toepassingen te tonen. Als ondertekenen, versleutelen of verifiëren mysterieus stop met werken, dan kunt misschien vinden waarom door in de log te kijken.

Deze functie is niet beschikbaar onder Windows®, omdat de onderliggende mechanismen niet in de backend op dat platform zijn geïmplementeerd.

HulpmiddelenOpenPGP-certificaten verversen

Alle OpenPGP-certificaten verversen door het uitvoeren van

gpg --refresh-keys

Na succesvolle uitvoering van het commando, bevat uw lokale sleutelbos de laatste wijzigingen met betrekking tot de geldigheid van OpenPGP-certificaten.

Zie de opmerking onder HulpmiddelenX.509-certificaten verversen voor enige valkuilen.

HulpmiddelenX.509-certificaten verversen

Alle S/MIME-certificaten verversen door het uitvoeren van

gpgsm -k --with-validation --force-crl-refresh --enable-crl-checks

Na succesvolle uitvoering van het commando bevat uw lokale sleutelbos de laatste wijzigingen met betrekking tot de geldigheid van S/MIME-certificaten.

Opmerking

Het verversen van X.509 of OpenPGP certificaten houdt in het downloaden van alle certificaten en CRL's, om te controleren of ze intussen zijn ingetrokken.

Dit kan een zware belasting zijn voor uw eigen en andermans netwerk en kan meer dan een uur duren, afhankelijk van de netwerkverbinding en het aantal te controleren certificaten.

HulpmiddelenCRL uit een bestand importeren...

Laat u handmatig CRL's uit bestanden importeren.

Normaal worden 'Certificate Revocation Lists' (CRL's) transparent afgehandeld door de backend, maar soms kan het nuttig zijn om een CRL handmatig te importeren in de lokale CRL-cache.

Opmerking

Om het importeren van CRL te laten werken moet het hulpmiddel DirMngr in PATH zijn te vinden. Als dit menu-item is uitgeschakeld, dan zou u contact met de systeembeheerder moeten opnemen en hem vragen DirMngr te installeren.

HulpmiddelenCRL-cache wissen

Wist de CRL-cache van GpgSM.

U hebt dit waarschijnlijk nooit nodig. U kunt het verversen van de CRL-cache forceren door alle certificaten te selecteren en in plaatst daarvan HulpmiddelenX.509-certificaten verversen te gebruiken.

HulpmiddelenCRL-cache dumpen

Toont de gedetailleerde inhoud van de CRL-cache van GpgSM.