Het handboek van Kiten

Jason Katz-Brown

Daniel E. Moctezuma

Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Applications 20.12 (2020-12-28)

Kiten is een Japans referentie/studieprogramma door KDE.