gzip

Lauri Watts

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries

gzip is een comprimeerprogramma.

De io-slave gzip is niet direct bruikbaar. Deze is bedoeld om als een filter te geburiken. De io-slave tar kan bijvoorbeeld een bestand door deze io-slave filteren om de inhoud van een tar.gz-archief direct in een Konqueror-venster te tonen.

Als u in Konqueror op een bestand klikt met de extensie gz, dan zal de gzip io-slave worden gebruikt om het uit te pakken en als een normaal ongecomprimeerd bestand tonen.

Als u een ontwikkelaar bent en graag het gzip-filter zou willen gebruiken, dan kunt u informatie over het gebruik van io-slaves vinden op http://techbase.kde.org.

Zie ook de man-pagina: gzip.