Module voor grafische informatie

Wanneer u modules in deze sectie opent wordt er enige informatie gepresenteerd. Het linkerdeel van het venster is georganiseerd als een boomstructuur. Sommige elementen hebben een plus-teken voor het label staan. Als u op dit plus-teken klikt wordt er een submenu geopend met additionele informatie. Als u op een min-teken voor een label klikt wordt het submenu weer verborgen.

Het rechterdeel van het scherm bevat de individuele waarden voor elk van de parameters links.

De gepresenteerde informatie is afhankelijk van uw systeemconfiguratie.

Opmerking

Bij sommige systeemconfiguraties is het mogelijk dat de parameters slechts gedeeltelijk of helemaal niet kunnen worden bepaald.

U kunt geen waarden wijzigen in deze module, het is alleen ter informatie.

Module voor Wayland-informatie

Dit scherm in nuttig voor informatie over uw Wayland Compositor.

X Server-informatiemodule

Dit scherm toont informatie over uw X-server en de huidige sessie van X.

OpenGL-informatiemodule

Deze pagina toont informatie over de geïnstalleerde OpenGL-implementatie. OpenGL (staat voor "Open Graphics Library") is een platform- en hardwareonafhankelijke interface voor 3D graphics.

GLX verbindt OpenGL met het X Windowsysteem.

DRI (Direct Rendering Infrastructure) biedt hardware-acceleratie voor OpenGL. U moet dan wel een videokaart hebben die 3D-acceleratie ondersteunt. Ook moet de juiste driver zijn geïnstalleerd.

U kunt hier meer over lezen op de officiële OpenGL-website OpenGL