Apparaatinformatie-module

Apparaatinformation is een module om apparaten te tonen. Het toont alle relevante apparaten die in uw PC aanwezig zijn. Het heeft drie secties, een apparaatviewer, een informatioepaneel en een lijst met UDI's voor het nu geselecteerde apparaat.

Apparaatweergaveprogramma

De apparaatweergave toont alle nu gedetecteerde apparaten op uw PC in een boomstructuur. De belangrijkste topics aan het begin van de boomstructuur zijn de apparaatcategoriën, klik links op een ingevouwen categorie om deze te tonen en omgekeerd om deze in te vouwen. Om informatie over een apparaat te tonen, klik dan met links op het apparaat in de weergave, de informatie zal getoond worden in het rechter informatiepaneel. U kunt rechtsklikken op de apparaatweergave om de volgende opties te tonen:

 • Alles invouwen: Vouwt de boomstructuur in om alleen de hoofdcategorieën te tonen.

 • Alles uitvouwen: vouwt de boomstructuur uit om alle dochter-apparaten te tonen.

 • Alle apparaten tonen: Toon alle categorieën onafhankelijk van of er apparaten aanwezig zijn in die categorieën

 • Relevante apparaten tonen: Toon alleen categorieën die apparaten bevatten.

Standaard is om alles in te vouwen bij het tonen van alleen relevante apparaten. Merk op dat de apparaten in de lijst niet alle apparaten in uw PC laat zien, het zijn alleen apparaten die zijn gedetecteerd via Solid.

De apparaatviewer kan de volgende apparaten tonen:

 • Processors: dit zijn de CPU's (Central Processing Units) van uw computer.

 • Opslagapparaten: apparaten die worden gebruikt om uw bestanden en gegevens op uw PC's op te slaan.

 • Netwerk-interfaces: apparaten die u in staat stellen om een verbinding te maken met een netwerk of met een andere PC.

 • Audio-interfaces: apparaten die u in staat stellen om op uw PC geluid af te spelen. Zij worden gesplitst in 2 categorieën, ALSA en OSS geluidsarchitecturen.

 • Video-apparaten: Apparaten die u in staat stellen om live video te streamen.

 • Seriële apparaten: apparaten die zijn verbonden met de seriële poort in uw PC.

 • Smart-card-apparaten: apparaten die smart-cards kunnen lezen.

 • Digital Video Broadcasting-apparaten: apparaten die open standaarden gebruiken voor digitale televisie.

 • Apparaatknoppen: dit zijn knoppen op uw PC of externe apparaten.

 • Batterijen: dit zijn batterij-apparaten die ingeplugd zijn in uw laptop.

 • AC-adapters: deze apparaten zijn aanwezig wanneer u uw AC-adapter inplugt.

 • Multimediaspeler: apparaten die mediabestanden afspelen, zoals een muziekspeler.

 • Camera-apparaten: Dit zijn digitale camera's die verbonden zijn met uw PC.

Opmerking

Video-apparaten bevatten niet uw videokaartadapter

Informatiepaneel

Het informatiepaneel is waar de apparaatinformatie wordt getoond wanneer u een apparaat selecteert. De eerste twee informatie-topics zijn altijd:

 • Product: de naam van het apparaat.

 • Leverancier: De naam van de leverancier van het apparaat.

De volgende informatie-topics hangen af van het gekozen apparaat. Zij zijn gelabeld met gemakkelijk te begrijpen namen. De informatielabels kunnen geselecteerd en gekopieerd worden.

Opmerking

Processor Max snelheid en Ondersteunde instructiesets: onderwerpen worden gewoonlijk niet ingesteld door Solid.

Opmerking

Topcategorieën in de lijst met apparaten tonen geen informatie.

UDI-informatie

Het onderste informatiepaneel toont de UDI van de nu geselecteerde apparaten. Dit is de unieke apparaat-identifier.

Alle labels hebben ge mogelijkheid geselecteerd en gekopieerd te worden.

Interrupt Request (IRQ)-informatiemodule

Deze module toont informatie over de Interrupt Request-lijnen die in gebruik zijn en tevens welk apparaat ze gebruikt.

Een IRQ is een hardwareverbinding die in een PC door (ISA-bus) apparaten zoals toetsenborden, modems, geluidskaarten, etc. wordt gebruikt om interrupt-signalen naar de processor te sturen, om te vertellen dat het apparaat klaar is om data te ontvangen of versturen. Helaas zijn er maar zestien IRQ's (0-15) beschikbaar in een i386 (PC)-architectuur om uit te delen onder de verschillende ISA-apparaten.

Veel hardwareproblemen komen voort uit IRQ-conflicten. Conflicten ontstaan wanneer 2 apparaten proberen hetzelfde IRQ-kanaal te gebruiken, of als software niet goed ingesteld is waardoor er een ander IRQ-kanaal wordt aangesproken dan waar het (ISA-apparaat voor is ingesteld.

Opmerking

De exacte informatie die wordt getoond is systeemafhankelijk. Op sommige systemen kan IRQ-informatie (nog) niet worden getoond.

Onder Linux® wordt deze informatie gelezen uit /proc/interrupts, dat alleen beschikbaar is als uw kernel ondersteuning biedt voor het /proc pseudo-bestandssysteem.

De eerste kolom geeft het IRQ-nummer aan. De tweede kolom is het aantal interrupts dat is ontvangen sinds de laatste computerherstart. De derde kolom toont het type van de interrupt. De vierde kolom identificeert het apparaat dat aan deze interrupt is gekoppeld.

U kunt geen instellingen op deze pagina wijzigen.

DMA-kanaleninformatie-module

Deze pagina toont informatie over de DMA-kanalen (Direct Memory Access). Een DMA-kanaal is een directe verbinding die apparaten de mogelijkheid geeft om data van en naar het geheugen te sturen zonder door de processor te gaan. Systemen met een i386-archituur(PC's) hebben acht DMA-kanalen (0-7).

Opmerking

Welke informatie wordt getoond is afhankelijk van uw systeem. Op sommige systemen kan er nog geen DMA-kanaalinformatie worden weergegeven.

Onder Linux® wordt deze informatie gelezen uit/proc/dma, dat alleen beschikbaar is als uw kernel ondersteuning biedt voor het /proc-pseudobestandssysteem.

Er wordt een lijst met alle huidige geregistreerde (ISA-bus) DMA-kanalen die in gebruik zijn getoond. De eerste kolom geeft het DMA-kanaal weer en de tweede kolom geeft het apparaat dat het kanaal gebruikt weer.

Ongebruikte DMA-kanalen worden niet weergegeven.

U kunt geen instellingen op deze pagina wijzigen.

IEEE 1394 apparaatinformatie-module

Het IEEE 1394 interface, ook bekend als FireWire™, is een standaard interface voor een seriële bus voor communicatie op hoge-snelheid en isochrone real-time datatransfer.

De lijst in deze module toont alle apparaten die aan de IEEE 1394 bus gekoppeld zijn en stelt u in staat de bus te resetten door op de knop Geneer 1394 Bus Reset te klikken.

De betekenis van de kolommen in deze lijst:

 • Naam: poort of nodenaam, het nummer kan wijzigen met elke busreset

 • GUID: de 64-bit GUID van de node

 • Lokaal: geactiveerd als de node een IEEE 1394 poort van uw computer is

 • IRM: geactiveerd als de node een isochrone resource-manager kan zijn

 • CRM: geactiveerd als de node cycle-master kan zijn

 • ISO: geactiveerd als de node isochrone-transfer ondersteund

 • BM: geactiveerd als de node busmanager kan zijn

 • PM: geactiveerd als de node energiebeheer bevat

 • Acc: de nauwkeurigheid van klok van de node, geldig van 0 tot 100

 • Snelheid: de snelheid van de node

 • Leverancier: de leverancier van het apparaat

USB-controller/USB-apparaat-informatiemodule

Deze module toont de apparaten die op uw USB-bus(sen) zijn aangesloten.

Deze module toont alleen informatie, u kunt hier geen wijzigingen aanbrengen.

Input/Output poort-informatiemodule

Deze pagina toont informatie over de I/O-poorten.

I/O-poorten zijn geheugenadressen die door de processor worden gebruikt om te communiceren met een apparaat dat een interrupt-signaal heeft gestuurd naar de processor.

De uitwisseling van commando's of data vindt plaats tussen de processor en het apparaat via het adres van de I/O-poort, in hexadecimale representatie, van het apparaat. Apparaten mogen geen I/O-poortadres met elkaar delen. Veel apparaten gebruiken meerdere I/O-poortadressen. Deze worden weergegeven als een bereik van hexadecimale nummers.

Opmerking

De hoeveelheid informatie die wordt getoond is systeemafhankelijk. Op sommige systemen kan (nog) geen informatie worden getoond.

Onder Linux® wordt deze informatie gelezen uit /proc/ioports, dat alleen beschikbaar is als u uw kernel ondersteuning biedt voor het /proc pseudo-bestandssysteem. Hier wordt een lijst getoond van alle op dit geregistreerde I/O-poortbereiken.

De eerste kolom is de I/O-poort (of het bereik van I/O-poorten), de tweede kolom identificeert het apparaat dat deze I/O-poort(en) gebruikt.

U kunt geen instellingen op deze pagina wijzigen.

PCI-bus/geïnstalleerde PCI-kaarten-informatiemodule

Deze pagina toont informatie over de PCI-bus, geïnstalleerde PCI-kaarten en overige componenten die de Peripheral Component Interconnect (PCI)-bus gebruiken.

Opmerking

De informatie die word getoond is systeemafhankelijk. Op sommige systemen kan PCI-informatie nog niet worden getoond.

Onder Linux® wordt deze informatie gelezen uit /proc/pci dat alleen beschikbaar is als de kernel ondersteuning biedt voor het /proc pseudo-bestandssysteem. De lijst toont alle PCI-apparaten die tijdens de kernelinitialisatie zijn gevonden en hun configuratie.

Elke ingang begint met een bus, apparaat en functienummer.

U kunt geen instellingen op deze pagina wijzigen.