Hoofdstuk 4. Gemeenschappelijke taken

Door documenten navigeren

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Schuiven

U kent waarschijnlijk de schuifbalk die aan de rechterkant (en soms onderaan) documenten verschijnt, waarmee u zich in de documenten kunt verplaatsen. Er zijn echter verschillende andere manieren waarmee u documenten kun navigeren, sommige zijn sneller en gemakkelijker.

Veer muizen hebben een wiel in het midden. Hiermee kunt u op en neer bewegen in een document. Als u de Shift-toets indrukt bij gebruik van het muiswiel, dan zal het document sneller schuiven.

Als u een draagbare computer zoals een laptop gebruikt, kunt u ook schuiven met het touchpad. Sommige computers laten u verticaal schuiven door uw vinger op en neer te bewegen op het meest rechtse gedeelte van het touchpad en horizontaal door uw vinger te bewegen over de onderzijde van het touchpad. Anderen laten u schuiven met twee vingers: beweeg beide vingers op en neer ergens op het touchpad om verticaal te schuiven en beweeg ze links en rechts om horizontaal te schuiven. Omdat dit de bovengenoemde functie van het muiswiel emuleert, kunt u ook de Shift-toets indrukken terwijl u dit doet om sneller te schuiven.

Als u de KDE Plasma Workspaces™ gebruikt, kunt u het gedrag van het muiswiel besturen in de Module voor de muis in Systeeminstellingen en kunt u het gedrag van het schuiven met de touchpad in de module Touchpad in Systeeminstellingen besturen. Kijk anders in het instellingengebied van uw besturingssysteem of bureaubladomgeving.

Bovendien heeft de schuifbalk verschillende opties in zijn contextmenu. U kunt hier toegang toe krijgen door rechts te klikken ergens op de schuifbalk. De volgende opties zijn beschikbaar:

Hier schuiven

Schuif direct naar de locatie gerepresenteerd door waar u rechts hebt geklikt op de schuifbalk. Dit is gelijk aan het gewoon klikken op die locatie op de schuifbalk.

Bovenaan (Ctrl+Home)

Naar het begin van het document gaan.

Onderaan (Ctrl+End)

Naar het einde van het document gaan.

Pagina omhoog (PgUp)

Navigeer naar de vorige pagina in een document dat een af te drukken document representeert of één scherm omhoog in andere typen documenten.

Pagina omlaag (PgDn)

Navigeer naar de volgende pagina in een document dat een af te drukken document representeert of één scherm omlaag in andere typen documenten.

Omhoog schuiven

Één eenheid omhoog (gewoonlijk een regel) in het document. Dit is gelijk aan het klikken op de pijl-omhoog bovenaan de schuifbalk.

Omlaag schuiven

Één eenheid omlaag (gewoonlijk een regel) in het document. Dit is gelijk aan het klikken op de pijl-omlaag onderaan de schuifbalk.

Zoomen

Veel toepassingen laten u zoomen. Dit maakt de tekst of afbeelding die u bekijkt groter of kleiner. In het algemeen vindt u de zoomfunctie in het Menu Beeld en soms in de statusbalk van de toepassing.

U kunt ook zoomen met het toetsenbord door te drukken op Ctrl++ om in te zoomen of Ctrl+- om uit te zoomen. Als u kunt schuiven met het muiswiel of touchpad zoals beschreven in de paragraaf met de naam “Schuiven”, dan kunt u ook zoomen door Ctrl in te drukken en op die manier te schuiven.