Spelling controleren

David Sweet

Salma Sultana

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Sonnet is het door toepassingen van KDE zoals Kate, KMail en KWord gebruikte systeem voor spellingcontrole. Het is een GUI-frontend naar verschillende vrije programma's voor spellingcontrole.

Om Sonnet te gebruiken moet u een programma voor spellingcontrole, zoals GNU Aspell, Enchant, Hspell, ISpell of Hunspell, en de hierbij behorende woordenboeken voor de talen die u wilt gebruiken installeren.

Spelling controleren

Het venster Spelling controleren.

Een misspelling corrigeren.

Om spellingcontrole te doen, ga naar HulpmiddelenSpellingcontrole....

Als een woord mogelijk in uw document fout is gepeld, wordt het bovenin de dialog getoond. Sonnet probeert de bijbehorende woord(en) voor vervanging. De best passende wordt rechts van Vervangen door getoond. Om deze vervanging te accepteren, klik op Vervangen.

Sonnet laat u ook een woord selecteren uit de lijst met suggesties en vervangt het fout gespelde woord door dat geselecteerde woord. Met de hulp de knop Suggestie kunt u meer suggesties uit het woordenboek aan de lijst met suggesties toevoegen.

Klik op Negeren om uw originele spelling te behouden.

Klik op Gereed om spellingcontrole te stoppen en de gemaakte wijzigingen te behouden.

Klik op Annuleren om spellingcontrole te stoppen en de reeds gemaakte wijzigingen te annuleren.

Klikken op Alles vervangen zal automatisch de(het) fout gespelde woord(en) vervangen door het gekozen woord ter vervanging, als (de)ze later opnieuw verschijn(t)(en) in uw document.

Klik op Alles negeren om de spellingcontrole op dat punt te negeren en alle verdere keren dat het fout gespelde woord voor komt.

Klik op Aan woordenboek toevoegen om het fout gespelde woord aan uw persoonlijke woordenboek toe te voegen.

Het Persoonlijke woordenboek is een apart woordenboek ten opzichte van het woordenboek van het systeem en de door u gemaakte toevoegingen zullen niet zichtbaar zijn door anderen.

Het afrolvak Taal onderaan deze dialoog stelt u in staat tijdelijk naar een ander woordenboek om te schakelen.

Automatische spellingcontrole

In veel toepassingen kunt u automatische spellingcontrole doen terwijl u typt. Om deze functie in te schakelen, selecteer HulpmiddelenAutomatische spellingcontrole.

Potentieel fout gespelde woorden zullen in rood worden onderlijnd. Om een suggestie te selecteren, klik rechts op het woord, selecteer het submenu Spellingcontrole en selecteer de suggestie. U kunt Sonnet ook instrueren om deze foute spelling voor dit document te negeren door Woord negeren te selecteren of u kunt Aan woordenboek toevoegen selecteren om het op te slaan in uw persoonlijke woordenboek.

Sonnet instellen

Om uw woordenboek te wijzigen, ga naar HulpmiddelenWoordenboek wijzigen.... Er verschijnt een klein venster onderaan het huidige document waarmee u uw woordenboek kunt wijzigen.

Voor meer informatie over het instellen van Sonnet, zie de module De documentatie van de module Spellingcontrole in Systeeminstellingen

Dankbetuigingen en licentie

Speciale dank gaat naar de deelnemer van Google Code-In 2011 Salma Sultana voor het schrijven van veel van deze sectie.