Sneltoetsen gebruiken en aanpassen

Alexey Subach

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Inleiding

Veel KDE toepassingen stellen u in staat om sneltoetsen in te stellen. Om het standard instellingenpaneel voor sneltoetsen te openen, ga dan naar InstellingenSneltoetsen instellen....

In het venster waarin u sneltoetsen kunt aanpassen, ziet u een lijst met alle in de toepassing beschikbare sneltoetsen. U kunt het zoekvak bovenaan gebruiken om naar de gewenste sneltoets te zoeken.

Het venster waarin u sneltoetsen kunt aanpassen.

Naar sneltoetsen zoeken met bestand in Dolphin.

Een sneltoets wijzigen

Om een sneltoets te wijzigen, klik eerst op de naam van een sneltoets die u wilt wijzigen. U ziet ook een keuzegroep waar u kunt kiezen om ofwel de sneltoets op zijn standaard waarde in te stellen of een nieuwe sneltoets voor de geselecteerde actie. Om een nieuwe sneltoets in te stellen, kies Aangepast en klik op de knop ernaast. Typ dan de te gebruiken sneltoets en uw wijzigingen zullen worden opgeslagen.

Het venster voor het aanpassen van sneltoetsen met hoe een sneltoets in te stellen.

Sneltoetsen resetten

Er is een knop onderaan het venster, genaamd Standaard. Op deze knop klikken zal al uw aangepaste sneltoetsen herstellen naar hun standaard waarden.

U kunt ook een individuele sneltoets naar zijn standaard waarde terugzetten door het te selecteren en de keuzeknop Standaard te kiezen.

Een sneltoets verwijderen

Om een sneltoets te verwijderen, selecteer deze uit de lijst, klik dan op het pictogram voor verwijderen (een zwarte pijl met een kruisje) rechts van de knop die u in staat stelt om een sneltoets te selecteren.

Werken met schema's

Schema's zijn instellingenprofielen voor sneltoetsen, zodat u verschillende profielen kunt maken met verschillende sneltoetsen en gemakkelijk tussen deze profielen om te schakelen.

Het venster waarin u sneltoetsen kunt aanpassen die de hulpmiddelen toont voor het bewerken van schema's.

Bewerken van een schema genaamd work.

Om een menu te zien waarin u schema's kunt bewerken, klik op de knop Schema's beheren onderaan het formulier. De volgende opties zullen verschijnen:

Huidig schema

Stelt u in staat om tussen uw schema's te schakelen.

Nieuw...

Maakt een nieuw schema. Dit opent een venster dat u een naam van uw nieuwe schema laat selecteren.

Verwijderen

Verwijdert het huidige schema.

Meer acties

Opent het volgende menu:

Sneltoetsen opslaan naar schema

De huidige sneltoetsen opslaan naar het huidige schema.

Schema exporteren...

Exporteert het huidige schema naar een bestand.

Schema importeren...

Importeert het huidige schema uit een bestand.

Sneltoetsen afdrukken

U kunt een lijst met sneltoetsen voor gemakkelijke raadpleging afdrukken door te klikken op de knop Afdrukken onderaan het venster.

Dankbetuigingen en licentie

Speciale dank gaat naar de deelnemer van Google Code-In 2011 Alexey Subach voor het schrijven van veel van deze sectie.