Algemene menu's

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Veel KDE-toepassingen bevatten deze menu's. De meeste toepassingen echter zullen meer menu-items hebben dan hier in de lijst staan en bij andere kunnen sommige hiervan ontbreken.

Een menubalk

De menubalk in Gwenview.

Sommige toepassingen, zoals Dolphin, tonen niet standaard een menubalk. U kunt deze tonen door Ctrl+M in te drukken. U kunt deze ook gebruiken om de menubalk in toepassingen die dat ondersteunen te verbergen.

Het menu Bestand

Het menu Bestand stelt u in staat om bewerkingen op het nu geopende bestand uit te voeren en toegang te krijgen tot gemeenschappelijke taken in toepassingen.

Gemeenschappelijke menu-items omvatten:

BestandNieuw (Ctrl+N)

Een nieuw bestand aanmaken.

BestandNieuw venster

Een nieuw venster openen.

BestandOpenen... (Ctrl+O)

Een al bestaand bestand openen.

BestandOpslaan (Ctrl+S)

Het bestand opslaan. Als het bestand al bestaat zal het worden overschreven.

BestandOpslaan als...

Het bestand onder een nieuwe naam opslaan.

BestandAlles opslaan

Alle geopende bestanden opslaan.

BestandHerladen (F5)

Het huidige bestand opnieuw laden.

BestandAlles herladen

Alle geopende bestanden herladen.

BestandAfdrukken... (Ctrl+P)

Drukt het bestand af. Gebruik Afdrukken naar bestand (PDF) om een PDF-bestand te genereren of selecteer een bereik om alleen deze pagina's af te drukken naar een nieuw PDF-bestand

BestandSluiten (Ctrl+W)

Het huidige bestand sluiten.

BestandAlles sluiten

Alle geopende bestanden sluiten.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Beëindig het programma.

Het menu Bewerken

Het menu Bewerken stelt u in staat om het nu geopende bestand te wijzigen.

BewerkenOngedaan maken (Ctrl+Z)

Maak de laatste handeling in het bestand ongedaan.

BewerkenOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

Voer de laatste handeling in het bestand opnieuw uit.

BewerkenKnippen (Ctrl+X)

Verwijdert de nu geselecteerde portie uit het bestand, indien aanwezig, en plaatst een kopie hiervan op het klembord.

BewerkenKopiëren (Ctrl+C)

Plaats een kopie van het nu geselecteerde deel van het bestand, indien aanwezig, in de buffer van het klembord.

BewerkenPlakken (Ctrl+V)

Kopieert het eerste item in de buffer van het klembord naar de huidige locatie in het bestand, indien aanwezig.

BewerkenAlles selecteren (Ctrl+A)

De gehele inhoud van het nu geopende bestand selecteren.

BewerkenZoeken... (Ctrl+F)

Stelt u in staat om naar tekst te zoeken in het nu geopende bestand.

BewerkenVervangen... (Ctrl+R)

Stelt u in staat om naar tekst te zoeken in het nu geopende bestand en het te vervangen door iets anders.

BewerkenVolgende zoeken (F3)

Ga naar de volgende overeenkomst van de laatste zoekbewerking.

BewerkenVorige zoeken (Shift+F3)

Ga naar de vorige overeenkomst van de laatste zoekbewerking.

Het menu Beeld

Het menu Beeld stelt u in staat om de indeling van het nu geopende bestand en/of de actieve toepassing te wijzigen.

Dit menu heft verschillende opties afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

Het menu Hulpmiddelen

Het menu Hulpmiddelen stelt u in staat om bepaalde acties op het nu geopende bestand uit te voeren.

HulpmiddelenAutomatische spellingcontrole (Ctrl+Shift+O)

Controleer op spellingsfouten terwijl u typt. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Automatische spellingcontrole”.

HulpmiddelenSpelling....

Dit start het programma voor spellingscontrole - een programma ontworpen om u te helpen bij het vangen van spellingsfouten en deze helpt te corrigeren. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Spelling controleren”.

HulpmiddelenSpelling (vanaf cursor)....

Dit start het programma voor spellingscontrole, maar controleert het gedeelte van het document vanaf de huidige locatie van de cursor tot het einde. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Spelling controleren”.

HulpmiddelenSelectie op spelling controleren....

Dit start het programma voor spellingscontrole, maar controleert de nu geselecteerde tekst in het document. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Spelling controleren”.

HulpmiddelenWoordenboek wijzigen...

Dit stelt u in staat om het gebruikte woordenboek voor spellingcontrole te wijzigen. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Sonnet instellen”.

Het menu Instellingen

Het menu Instellingen stelt u in staat de toepassing aan te passen.

Dit menu bevat typisch de volgende items:

InstellingenMenubalk tonen (Ctrl+M)

De menubalkweergave aan- of uitzetten. Wanneer de menubalk verborgen is, kan deze weer zichtbaar gemaakt worden door middel van de sneltoets Ctrl+M. Als de menubalk verborgen is dan kunt u overal in het weergavegebied met de rechter muisknop het contextmenu openen, dat een extra item Menubalk tonen laat zien.

InstellingenStatusbalk tonen

Toont of verbergt de statusbalk. Sommige KDE-toepassingen gebruiken de statusbalk onderaan hun venster om nuttige informatie te tonen.

InstellingenGetoonde werkbalken

Stelt u in staat om de verschillende werkbalken, ondersteund door de toepassing, te tonen of te verbergen.

InstellingenStatusbalk tonen

Indien geactiveerd toont dit een smalle balk onderaan de toepassing die informatie bevat over de status. Indien niet geactiveerd dan is de statusbalk verborgen.

InstellingenSneltoetsen instellen...

Stelt u in staat om sneltoetsen in en uit te schakelen en deze te wijzigen. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Sneltoetsen gebruiken en aanpassen”.

InstellingenWerkbalken instellen...

Stelt u in staat om de inhoud, indeling, tekst en pictogrammen van werkbalken aan te passen. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Werkbalken aanpassen”.

InstellingenNotificaties instellen...

Dit item toont een standaard instellingendialoog voor KDE-meldingen, waar u de meldingen (geluiden, zichtbare berichten, etc.) kunt wijzigen die door de toepassing worden gebruikt.

Voor meer informatie over hoe de meldingen in te stellen lees dan de documentatie voor de module Systeeminstellingen Meldingen beheren.

InstellingenToepassing instellen...

Opent de configuratiedialoog van de nu actieve toepassing.

Het menu Help

Het menu Help geeft u toegang tot de documentatie van de toepassing en andere nuttige hulpbronnen.

HelpToepassing Handbook (F1)

Start het KDE helpsysteem beginnend bij het handbook van de actieve toepassing.

HelpWat is dit? (Shift+F1)

Wijzigt de muiscursor in een combinatie van pijltje en vraagteken. Klikken op items in de toepassing opent een hulpvenster (indien deze bestaat voor het specifieke item) met uitleg over de functie van het item.

HelpTip van de dag

Dit commando opent de dialoog Tip van de dag. U kunt door alle tips bladeren door de knopen op de dialoog te gebruiken en de tips bij opstarten te tonen.

Opmerking: niet alle toepassingen bieden deze tips.

HelpBug rapporteren...

Opent de dialoog Bugrapport waarin u een bug kunt rapporteren of een verzoek om een functie aan een wensenlijst kunt toevoegen.

HelpDoneren

Opent de Donaties pagina waar u KDE en zijn projecten kan ondersteunen.

HelpTaal van programma wijzigen...

Opent een dialoog waarin u de Primaire taal en de Terugvaltaal voor deze toepassing kunt bewerken.

HelpOver Toepassing

Dit toont de informatie over versie en auteur over de actieve toepassing.

HelpOver KDE

Dit toont het KDE ontwikkelplatform en andere basisinformatie.

Dankbetuigingen en licentie

Speciale dank gaat naar een anonieme deelnemer van Google Code-In 2011 voor het schrijven van deze documentatie.