Zoeken en vervangen

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De functie Zoeken in vele KDE Applications laten u specifieke tekst in een document zoeken, terwijl de functie Vervangen u gevonden tekst laat vervangen door andere door u aangeleverde tekst.

U kunt deze beide functies vinden in het menu Bewerken van veel KDE-toepassingen. Voor meer informatie over dit menu, zie de paragraaf met de naam “Het menu Bewerken”.

De zoekfunctie

De zoekfunctie zoekt naar tekst in een document en selecteert het.

Het zoekvenster.

Zoeken naar inkomen in Calligra Sheets.

Om Zoeken in vele toepassingen te gebruiken, ga naar BewerkenZoeken... of druk op Ctrl+F. Voer daarna de te zoeken tekst in in het tekstvak Te zoeken tekst:.

Als Reguliere expressie is geactiveerd zult u in staat zijn om met reguliere expressies te zoeken. Klik op Berwerken om uit algemeen gebruikte tekens voor reguliere expressie te kiezen, zoals Witruimte of Begin van de regel. Als Kate is geïnstalleerd, dan kunt u meer informatie over het schrijven van reguliere expressies in zijn documentatie vinden.

U kunt de gevonden resultaten beperken door deze opties in te stellen:

Hoofdlettergevoelig

Hoofd en kleine letters worden als verschillende beschouwd. Als bijvoorbeeld gezocht wordt naar Dit, dan zullen resultaten geen dit teruggeven.

Alleen hele woorden

Wanneer de toepassing naar tekst zoekt, zal het standaard resultaten laten zien zelfs middenin andere tekst. Als u bijvoorbeeld zoekt naar is zal het stoppen in elk woord dat het bevat, zoals vis of mist. Als u deze optie activeert zal de toepassing alleen resultaten tonen wanneer de gezochte tekst een op zichzelf staand woord is, dat wil zeggen, omgeven door witruimte.

Vanaf cursor

Het zoeken zal starten vanaf de locatie van de cursor en stoppen aan het eind van de tekst.

Achterwaarts zoeken

De toepassing zoekt standaard naar de tekst vanaf het begin van het document en gaat naar het einde. Als u deze optie activeert zal het in plaats daarvan aan het eind beginnen en terugwerken naar het begin.

Geselecteerde tekst

Selecteer deze optie om alleen in de tekst te zoeken die nu is geselecteerd, niet in het gehele document. Dit is uitgeschakeld wanneer er geen tekst is geselecteerd.

Veel toepassingen tonen een zoekbalk in plaats van het venster Zoeken. Zie KatePart documentatie voor extra informatie over de zoekbalk.

De zoekbalk in Kate.

Bezig met zoeken naar software in de zoekbalk van Kate.

De Zoek-functie selecteert alleen de eerste overeenkomst die het vindt. U kunt doorgaan met zoeken door BewerkenVolgende zoeken te selecteren of door F3 in te drukken.

Voorbeeld van een zoekopdracht.

Kate toont een overeenkomst met KDE.

De vervangfunctie

De vervangfunctie zoekt naar tekst in een document en vervangt het met andere tekst. U vindt het in vele toepassingen bij BewerkenVervangen... of door op Ctrl+R te drukken.

Het venster Vervangen.

Vervangen van inkomen door uitgaven in Calligra Sheets

Het venster voor de functie Vervangen is opgedeeld in 3 secties:

Zoeken

Hier kunt u de tekst invoeren waarnaar u wilt zoeken. Zie de paragraaf met de naam “De zoekfunctie” voor meer informatie over de hier gegeven opties.

Vervangen

Hier kunt u de tekst invoeren waarmee de gevonden tekst wordt vervangen.

U kunt de gevonden tekst in de vervangingstekst opnieuw gebruiken door het keuzevakje Plaatshouders gebruiken te activeren. Plaatshouders, ook bekend als terugreferenties, zijn speciale tekenreeksen die vervangen zullen worden door alles of gedeelten van de gevonden tekst. \0, bijvoorbeeld representeert de gehele gevonden tekenreeks.

U kunt plaatshouders in het tekstvak invoegen door de knop Plaatshouder te klikken en daarna een optie uit het menu zoals Volledige overeenkomst te kiezen. Als u bijvoorbeeld zoekt naar bericht en u wilt het vervangen door berichten voeg dan de plaatshouder Volledige overeenkomst in en voeg en toe. Het veld met de vervanging zal dan \0en bevatten.

Als Kate is geïnstalleerd, dan kunt u meer over plaatshouders te weten komen in de Appendix over reguliere expressies van zijn documentatie.

Opties

Deze bevat alle zelfde opties die de Zoek-functie doet, met een toevoeging:

Als de optie Vragen bij vervangen is geactiveerd, zal er een venster verschijnen bij elk gevonden woord, waarmee u in staat bent om te bevestigen of u de gevonden tekst wilt vervangen of niet.

Veel toepassingen tonen een balk Zoeken en vervangen in plaats van het venster Vervangen. Zie KatePart-documentatie voor extra informatie over de balk Zoeken en vervangen.

De balk Zoeken en vervangen

Vervangen van kmail door kate in de balk Zoeken en vervangen van Kate

Dankbetuigingen en licentie

Speciale dank gaat naar een anonieme deelnemer van Google Code-In 2011 voor het schrijven van veel van deze sectie.