Bestanden openen en opslaan

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Inleiding

Veel toepassingen van KDE werken met bestanden. De meeste toepassingen hebben een menu Bestand met opties om bestanden te openen en op te slaan. Voor meer informatie hierover, zie de paragraaf met de naam “Het menu Bestand”. Er zijn echter heel wat verschillende bewerkingen die selectie van een bestand vragen. Onafhankelijk van de methode gebruiken alle toepassingen van KDE in het algemeen hetzelfde venster voor selectie van een bestand.

Het venster Bestand openen.

Openen van een bestand in Konqueror.

Het venster Bestand selecteren

De werkbalk

Deze bevat de standaard navigatieknoppen:

Terug

Maakt dat de mapweergave zich wijzigt naar de vorige getoonde map in zijn geschiedenis. Deze knop is niet beschikbaar als er geen vorig item is.

Vooruit

Maakt dat de mapweergave zich wijzigt naar de volgende getoonde map in zijn geschiedenis. Deze knop is niet beschikbaar als er geen volgend item is.

Bovenliggende map

Maakt dat de mapweergave zich wijzigt naar de map één hoger in de hiërarchie van mappen, indien mogelijk.

Opnieuw laden (F5)

Laadt de mapweergave opnieuw en toont elke wijziging die er gemaakt is sinds het als eerste of laatste is geladen.

Voorbeeld tonen

Toont een voorbeeld van elk bestand in de mapweergave.

Schuifknop voor zoomen

Hiermee kunt u de grootte van het pictogram of voorbeeld, getoond in de mapweergave, wijzigen.

Opties
OptiesSortering
OptiesSorteringOp naam

Sorteert de lijst van bestanden in de mapweergave alfabetisch op naam.

OptiesSorteringOp grootte

Sorteert de lijst van bestanden in de mapweergave op grootte van het bestand.

OptiesSorteringOp datum

Sorteert de lijst van bestanden in de mapweergave op de datum van laatste wijziging.

OptiesSorteringOp type

Sorteert de lijst van bestanden in de mapweergave op hun type bestand.

OptiesSorteringAflopend

Indien niet geactiveerd (de standaard) worden bestanden in de mapweergave gesorteerd in oplopende volgorde. (Alfabetisch gesorteerde bestanden zullen gesorteerd worden van A tot Z, terwijl numeriek gesorteerde bestanden gesorteerd zullen worden van kleinste tot grootste.) Indien geactiveerd zullen bestanden aflopende volgorde in de map gesorteerd worden (omgekeerd).

OptiesSorteringMappen eerst

Indien ingeschakeld (de standaard) zullen mappen voor reguliere bestanden staan.

OptiesWeergave
OptiesWeergaveKorte weergave

Alleen bestandsnamen tonen

OptiesWeergaveGedetailleerde weergave

Naam, Datum en Grootte van de bestanden tonen.

OptiesWeergaveBoomstructuur

Zoals Beknopte weergave, maar mappen kunnen worden uitgevouwen om hun inhoud te bekijken.

OptiesWeergaveGedetailleerde boomstructuur

Dit stelt u ook in staat om mappen uit te vouwen, maar toont extra kolommen beschikbaar in Gedetailleerde weergave.

OptiesVerborgen bestanden tonen (Alt+.)

Toont bestanden of mappen die normaal verborgen zijn door uw besturingssysteem. De alternatieve sneltoets voor deze actie is F8.

OptiesLocatiespaneel tonen (F9)

Toont het locatiespaneel dat snelle toegang biedt tot locaties, schijven en andere media in bladwijzers.

OptiesBladwijzers tonen

Toont een extra pictogram op de werkbalk die toegang geeft tot bladwijzers, een lijst met opgeslagen locaties.

OptiesVoorbeeld ernaast tonen

Toont een voorbeeld van het geaccentueerde bestand rechts van de mapweergave.

Bladwijzers

Opent een submenu om bladwijzers te bewerken en toe te voegen en een nieuwe map voor bladwijzers.

Locatiebalk

De locatiebalk boven de mapweergave toont het pad naar de huidige map. De locatiebalk heeft twee modi:

De broodkruimelmodus

In de als standaard ingestelde modus broodkruimel is elke mapnaam in het pad naar de huidige map een knop; klik erop om de betreffende map snel te openen. Bovendien krijgt u, door op het >-teken rechts van een map te klikken, een menu waarmee u snel een submap van die map kunt openen.

Locatiebalk in de broodkruimelmodus.

Locatiebalk in de broodkruimelmodus.

Bewerkbare modus

Door in de broodkruimelmodus met de linkermuisknop te klikken in het grijze gebied rechts van het pad, schakelt u de locatiebalk om naar de bewerkbare modus, waarin het pad via het toetsenbord kan worden bewerkt. Om weer terug te gaan naar de broodkruimelmodus klikt u met de linkermuisknop op het vinkje rechts van de locatiebalk.

Locatiebalk in de bewerkbare modus.

Locatiebalk in de bewerkbare modus.

Het contextmenu van de locatiebalk biedt acties om te schakelen tussen de modi en om het pad te kopiëren en te plakken met het klembord. Activeer de laatste optie in dit contextmenu om ofwel het volledige pad weer te geven beginnend met de hoofdmap van het bestandssysteem of om het pad weer te geven beginnend met de huidige plaats.

Contextmenu van locatiebalk
De lijst Plaatsen

Dit biedt de standaard lijst met plaatsen van KDE, die wordt gedeeld met Dolphin en andere hulpmiddelen voor bestandsbeheer.

De mapwergave

Het grootste deel van het venster voor bestandselectie is het gebied met de lijst met alle items in de huidige map. Om een bestand te selecteren kunt u er op dubbelklikken of er één kiezen en de knop Openen of Opslaan indrukken.

U kunt ook meerdere bestanden tegelijk selecteren. Om specifieke bestanden te selecteren of om specifieke bestanden te deselecteren die al geselecteerd zijn, druk op Ctrl en houdt deze ingedrukt, klik op elk bestand en laat Ctrl los. Om een continue groep bestanden te selecteren, klik op het eerste bestand, druk op en houdt Shift ingedrukt, klik op het laatst bestand in de groep en laat Shift los.

De mapweergave ondersteunt een beperkte set bestandsbewerkingen, die bereikt kunnen worden door rechts te klikken op een bestand om toegang te krijgen tot zijn contextmenu of of sneltoetsen te gebruiken. De volgende items zijn beschikbaar in het contextmenu:

Nieuwe aanmaken...

Nieuw bestand of map aanmaken.

Naar prullenbak verplaatsen... (Del)

Verplaatst het nu geselecteerde item naar de prullenbak.

Sorteren

Dit submenu kan ook vanuit de werkbalk gebruikt worden en is beschreven in OptiesSortering.

Beeld

Dit submenu kan ook vanuit de werkbalk gebruikt worden en is beschreven in OptiesWeergave.

Bestandsbeheer openen

Opent de huidige map in uw standaard bestandsbeheerder.

Eigenschappen (Alt+Enter)

Opent het venster Eigenschappen waarin u verschillende typen metagegevens gerelateerd aan het nu geselecteerde bestand kunt bekijken en wijzigen.

Het paneel Voorbeeld

Indien ingeschakeld, toont een voorbeeld van het nu geaccentueerde bestand.

Het item Naam

Wanneer een bestand is geselecteerd zal een naam in dit tekstvak verschijnen. U kunt ook handmatig een bestandsnaam of pad in dit tekstvak invoeren.

Het item Filter

Bij het openen van een bestand stelt het item Filter u in staat om een filter in te voeren voor de bestanden getoond in de mapweergave. Het filter gebruikt standaard globs; patronen moeten gescheiden worden door witruimte. U kunt bijvoorbeeld *.cpp *.h *.moc invoeren om een aantal verschillende voor Qt™ algemene programmabestanden te tonen.

Om alle bestanden te kunnen zien, typt u een enkele ster * in.

Het filterinvoerveld houdt een lijst bij van de laatste tien filters. Klik op de pijlknop rechts van het invoerveld om het gewenste filter te kiezen. U kunt het filter uitschakelen door op de knop Tekst wissen te klikken links van de pijlknop voor automatisch aanvullen.

Bij het opslaan van een bestand zal het item Filter in plaats daarvan een afrolvak tonen waarin u uit alle bestandstypen kunt kiezen die de toepassing ondersteunt. Selecteer er een om een bestand in dat formaat op te slaan.

Automatisch extensie van bestandsnaam selecteren

Bij het opslaan van een bestand zal dit keuzevakje verschijnen. Indien geactiveerd (de standaard), zal de toepassing automatisch de standaard bestandsextensie voor het geselecteerd type bestand aan het eind van de bestandsnaam toevoegen, als het niet al in het veld Naam aanwezig is. De bestandsextensie die zal worden gebruikt staat tussen haakjes aan het eind van het label van het keuzevakje.

Het venster Bestand opslaan.

Een bestand opslaan in Konqueror.

De knop Openen of Opslaan

Afhankelijk van de uit te voeren actie zal een knop Openen of Opslaan worden getoond. Op deze knop drukken zal het venster voor bestandselectie sluiten en de gevraagde actie uitvoeren.

De knop Annuleren

Op Annuleren klikken sluit de bestandsdialoog zonder enige actie uit te voeren.

Dankbetuigingen en licentie

Speciale dank gaat naar de deelnemer van Google Code-In 2011 Alexey Subach voor het schrijven van een gedeelte van deze sectie.