Hoofdstuk 5. KDE software aanpassen

Werkbalken aanpassen

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
De werkbalk van Gwenview.

De werkbalk in Gwenview.

Items in de werkbalk aanpassen

Om de werkbalk van en toepassing aan te passen gaat u naar InstellingenWerkbalken instellen... of klik rechts op een werkbalk en select Werkbalken instellen....

Aan de linkerkant van het instellingenpaneel van de werkbalk worden de beschikbare items die u in uw werkbalk kunt zetten getoond. Rechts worden diegenen getoond die al op de werkbalk staan. Bovenaan kunt u de werkbalk selecteren die u wilt wijzigen of bekijken.

Boven elke kant van het paneel is een tekstveld Filter die u kunt gebruiken om gemakkelijk items in de lijst te vinden.

Het venster waarin u werkbalken kunt aanpassen.

Het venster waarin u werkbalken kunt aanpassen in Gwenview met de knop Vorige geselecteerd.

Een item toevoegen

U kunt een item aan uw werkbalk toevoegen door het in de linkerkant te selecteren en op de knop met de pijl naar rechts te klikken.

Een item verwijderen

U kunt een item verwijderen door het te selecteren en op de knop met de pijl naar links te klikken.

De positie van items wijzigen

U kunt de positie van de items wijzigen door ze lager of hoger in de lijst te zetten. Items lager zetten gaat door te drukken op de knop met de pijl omlaag, terwijl ze omhoog verplaatsen gaat met het klikken op de knop met de pijl omhoog. U kunt de positie van items ook wijzigen door ze te slepen en te laten vallen.

Op horizontale werkbalken komen de item bovenaan links. Op verticale werkbalken zijn de items gerangschikt zoals ze in de werkbalk verschijnen.

Een scheider toevoegen

U kunt een scheidingslijn tussen items toevoegen door het item --- scheiding --- aan de werkbalk toe te voegen.

Standaard herstellen

U kunt uw werkbalk herstellen naar de manier waarop het was bij installatie van de toepassing door op de knop Standaard onderaan het venster en dan uw beslissing te bevestigen.

Tekst en pictogrammen wijzigen

U kunt het pictogram en de tekst van individuele items op de werkbalk wijzigen door een item te selecteren en ofwel op de knop Pictogram wijzigen... of Tekst wijzigen... te klikken.

Uiterlijk van werkbalk aanpassen

U kunt het uiterlijk van werkbalken wijzigen door rechts te klikken op een werkbalk om toegang te krijgen tot zijn contextmenu.

Tekstpositie

U kunt het uiterlijk van de tekst in werkbalken wijzigen in het submenu Tekstpositie van het contextmenu van een werkbalk.

U kunt kiezen uit:

 • Pictogrammen - alleen het pictogram voor elk item op de werkbalk zal verschijnen.

 • Tekst - alleen het tekstlabel voor elk item voor elk item op de werkbalk zal verschijnen.

 • Tekst naast de pictogrammen - het tekstlabel zal rechts van elk pictogram van een item verschijnen

 • Tekst onder de pictogrammen - het tekstlabel zal onder elk pictogram van een item verschijnen

U kunt ook de tekst voor individuele items op de werkbalk tonen of verbergen door rechts te klikken op een item en het item onder Tekst tonen te activeren of te deactiveren.

Pictogramgrootte

U kunt de grootte van pictogrammen van items op de werkbalk wijzigen door Pictogramgrootte te selecteren uit het contextmenu van de werkbalk.

U kunt uit de volgende opties liezen: (elke toont de pictogramgrootte in pixels)

 • Klein (16x16)

 • Middel (22x22) [de standaard waarde]

 • Groot (32x32)

 • Enorm (48x48)

Werkbalken verplaatsen

Om werkbalken te verplaatsen moet u ze ontgrendelen. Dat gaat met het deactiveren van Werkbalkposities vergrendelen uit het contextmenu van een werkbalk. Om de vergrendeling te herstellen, activeer dit menu-item.

U kunt de positie van een werkbalk via zijn contextmenu in het submenu Oriëntatie wijzigen.

U kunt kiezen uit:

 • Top [de standaard in vele toepassingen]

 • Links

 • Rechts

 • Onder

U kunt een werkbalk ook verplaatsen door te klikken en vast te houden op de stippellijn links van horizontale werkbalken of bovenaan verticale werkbalken en te verslepen naar de gewenste locatie.

Werkbalken tonen/verbergen

Als uw toepassing slechts één werkbalk heeft, kunt u een werkbalk verbergen door Werkbalk tonen te deactiveren uit ofwel het contextmenu van de werkbalk of het menu Instellingen. Om de werkbalk te herstellen, selecteer Werkbalk herstellen uit het menu Instellingen. Merk op dat werkbalken ontgrendeld moeten zijn om ze te verbergen vanuit hun contextmenu; zie de paragraaf met de naam “Werkbalken verplaatsen” voor meer informatie.

Als uw toepassing meer dan één werkbalk heeft, zal een submenu genaamd Werkbalken tonen in het contextmenu en het menu Instellingen verschijnen in plaats van het bovenstaande menu-item. In at menu kunt u individuele werkbalken selecteren om te verbergen of te tonen.

Dankbetuigingen en licentie

Speciale dank gaat naar een anonieme deelnemer van Google Code-In 2011 voor het schrijven van veel van deze sectie.