Het menu Bewerken

BewerkenNiveau aanmaken

Toont de werkbalk en een leeg speelveld waarop u een nieuw niveau kunt tekenen. Als u klaar bent gebruikt u de optie Bewerkingen opslaan... om het nieuwe niveau aan een spel en niveaunummer toe te wijzen.

BewerkenNiveau bewerken...

Toont de dialoog Spel selecteren, waarin u een spel en niveau kunt kiezen om te bewerken. U kunt een systeemspel en -niveau kiezen, maar u krijgt dan een waarschuwing dat u het bewerkte niveau alleen in één van uw eigen spellen kunt opslaan.

BewerkenWijzigingen opslaan... (Ctrl+S)

Toont de dialoog Spel selecteren met toepasselijke standaardinstellingen om een nieuw of bewerkt niveau op te slaan. U kunt het spel en niveaunummer wijzigen en het effect van Opslaan als... bereiken. Deze dialoog heeft een speciale knop Niveaunaam of tip, die een dialoog toont waarin u een optionele naam en tip aan uw niveau kunt toevoegen.

BewerkenNiveau verplaatsen...

Deze handeling bestaat uit twee delen. Voordat u Niveau verplaatsen kunt gebruiken, moet u een niveau laden dat verplaatst moet worden, door het te selecteren voor spelen of bewerken. Daarna wordt de dialoog Spel selecteren getoond, waarin u een nieuwe plaats voor het geladen niveau kiest. U kunt zowel het spel als het niveaunummer veranderen om een niveau naar een ander spel te verplaatsen, of u kunt alleen het niveaunummer veranderen om niveaus binnen een spel opnieuw te sorteren. U kunt een systeemniveau niet verplaatsen.

BewerkenNiveau verwijderen...

Toont de dialoog Spel selecteren, waarin u het te verwijderen niveau kiest. U kunt een systeemniveau niet verwijderen.

BewerkenSpel aanmaken...

U moet deze optie gebruiken voordat u uw eigen KGoldrunner-niveaus begint te maken. Er wordt een dialoog getoond waarin u de naam van het nieuwe spel kunt invoeren, een voorvoegsel van 1-5 tekens voor de bestandsnamen van de niveaus, de standaardregels voor uw spel (KGoldrunner of traditioneel) en een optionele beschrijving of opmerking over het spel.

BewerkenSpelinformatie bewerken...

Toont de dialoog Spel selecteren, waarin u een spel kiest om te bewerken, en toont dan de spelinformatie in een dialoog waarin u de naam, regels en beschrijving kunt bewerken. Echter niet het voorvoegsel voor bestandsnamen, als u wat niveaus hebt opgeslagen, omdat het voorvoegsel intern in bestandsnamen gebruikt wordt.