Hoofdstuk 4. Overzicht van het interface

Inhoudsopgave

Menu-items

Menu-items

SpelNieuw (Ctrl+N)

Start een nieuw spel. In een netwerkspel is deze optie alleen beschikbaar voor de netwerkserver. De netwerkcliënt wordt automatisch gestart door de server.

SpelLaden... (Ctrl+O)

Laadt een opgeslagen spel.

SpelOpslaan (Ctrl+S)

Slaat het huidige spel op.

SpelSpel beëindigen (Ctrl+End)

Beëindigt een lopend spel.

SpelNetwerk-chat...

Opent een chatvenster waarin u berichten naar de andere partij kunt sturen.

SpelStatistieken tonen

Toont een dialoog met informatie over de algemene spelstatistieken, dwz. gewonnen, verloren en gelijk-spel spellen van beide spelers. De dialoog biedt ook de mogelijkheid al deze algemene statistieken te wissen.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit het programma.

ZetOngedaan maken (Ctrl+Z)

Maakt de laatste zet ongedaan. Als de vorige speler de computer is worden twee zetten teruggedaan zodat het weer de beurt van de speler is.

ZetOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

Herhaal de zet die ongedaan is gemaakt. Als een van de spelers de computer is worden er twee zetten opnieuw gedaan zodat het weer de beurt van de echte speler is.

ZetHint (H)

De computer berekent de best mogelijke zet voor jou en geeft deze aan met een teken op het spelbord. Hoe goed de zet echt is hangt af van het niveau van de computer.

InstellingenThema

Een grafisch thema voor het spel selecteren. Welke thema's beschikbaar zijn hangt af van de huidige installatie.

InstellingenNetwerkinstellingen...

Opent een dialoogvenster voor de netwerkconfiguratie. U kunt kiezen of u server of cliënt bent. Als u server bent, kunt u hier ook kiezen welke kleur de externe speler moet nemen. Als er een netwerkspel loopt, kunt u dat ook in dit menu verbreken.

Bovendien heeft KFourInLine de gezamenlijke menu-items van KDE Instellingen en Help, voor meer informatie lees de secties over de Menu Instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.