Hoofdstuk 2. Bestanden zoeken

Tabblad Naam/locatie

Bij het starten van KFind, ziet u een tamelijk eenvoudig venster. Type de naam in van het bestand waarnaar u wilt zoeken in het tekstveld gelabeld Genaamd:. U kunt jokertekens gebruiken en een puntkomma (;) voor het scheiden van meerdere namen.

Kies een map waarin u wilt zoeken door het in het veld Zoeken in: te typen of door te klikken op de knop Bladeren... (u kunt het weergeven van verborgen bestanden in de map aan-/uitzetten met de sneltoets Alt+. or F8) en Enter in te drukken of te klikken op de knop Zoeken. Gebruik de knop Stop om een zoekopdracht af te breken. Een zoekresultaat kan in HTML-format opgeslagen worden of als platte tekst met de knop Opslaan als....

Als Inclusief submappen is geactiveerd dan zullen alle submappen beginnend met uw gekozen map ook worden doorzocht. Als Hoofdlettergevoelig zoeken is ingeschakeld, dan zullen alleen bestanden worden gezocht die exact overeenkomen met de namen. Schakel de optie Verborgen bestanden tonen in om ook deze in het zoeken mee te nemen. Door Bestandenindex gebruiken te selecteren gebruikt u de index van bestanden die is aangemaakt door het locate-pakket om het zoeken te versnellen.

U kunt gebruik maken van de volgende jokertekens voor bestand- en mapnamen:

De asterisk *

De asterisk staat voor een willekeurig aantal ontbrekende tekens (incl nul). Dus zal u zoekt naar marc*, dan komen de bestanden genaamd marc, marc.png en marc_mag_dit_niet_lezen.kwd in het zoekresultaat terecht. De zoekterm mar*.kwd zal marktplaats.kwd marc_mag_dit_niet_lezen.kwd vinden.

Het vraagteken ?

In tegenstelling tot de asterisk staat het vraagteken voor exact één teken. Dus mar? zal het bestand marc vinden, maar marc? zal geen zoekresultaat geven, omdat onze bestanden marc en marc.png heten. U kunt zoveel vraagtekens in de zoekterm gebruiken als u wilt, het zal exact dat aantal tekens vinden.

De tekenset [...]

Dit komt overeen met elk van de tekens tussen de haakjes.

Uiteraard kunt u twee of meer jokertekens combineren in een zoekterm.

Het resultaat van uw zoekopdracht zal getoond worden in het onderstaande vak. Een klik met de rechtermuisknop op een selectie in dit vak opent een contextmenu met een lijst met acties voor de geselecteerde bestanden of mappen.