Het handboek van Kexi

Deze documentatie is geconverteerd vanuit de KDE UserBase pagina Kexi/Handbook op 2012-09-14.

Bijgewerkt tot 2.4 door het KDE-documentatieteam

Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 2.5 (2012-09-14)

Kexi is de toepassing voor het aanmaken van databases en voor gegevensbeheer in de Calligra productiviteitssuite.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Kexi de basis
Kexi-databases
Een nieuw databasebestand maken
Het hoofdvenster van Kexi
Belangrijkste elementen van de toepassing
Werkbalk met tabbladen
Het paneel Projectnavigator
Gebied voor geopende database-objecten / vensters met tabbladen
Het paneel Eigenschapbewerker
Een bestaand Kexi-databasebestand openen
Een databasebestand openen in het dialoogvenster Project openen
Een bestaand Kexi-databasebestand openen door op het pictogram van het .kexi-bestand te klikken
De ingebouwde help gebruiken
3. Eenvoudige databases maken
Inleiding
Databasetabellen ontwerpen
Het venster Tabelontwerp
Gegevens in tabellen invoeren
Meer over beschikbare acties tijdens gegevensinvoer in tabellen
Database-query's ontwerpen
Formulieren ontwerpen
Belangrijkste termen
Formulieren contra tabellen
Werken met formulierontwerp
Het tabblad Widgets gebruiken
Widgets invoegen - tekstvelden
Gegevensbronnen toewijzen
Tekstlabels invoegen
Acties
Widget-layouts
Gegevens in formulieren invoeren
4. Kexi instellen
Panelen vastzetten en losmaken
5. De commando's
Het tabblad Kexi
Het tabblad Aanmaken
Het tabblad Gegevens
Het tabblad Externe gegevens
Het tabblad Hulpmiddelen
Het tabblad Formulierontwerp
Het tabblad Rapportontwerp
6. Appendix A. Introductie tot databases
Wat is een database?
Database en spreadsheet (rekenblad)
Waarin verschilt een database van een spreadsheet?
Integriteit van referentiegegevens
Dubbele gegevens
Integriteit en geldigheid van gegevens
Beperking van gegevensweergave
Prestatie en capaciteit
Gegevensinvoer
Rapporten
Programmeren
Gebruik door meer personen tegelijk
Beveiliging
Database-ontwerp
Wie heeft een database nodig?
Gebruik een spreadsheet als:
Overweeg om databases te gebruiken als:
Software voor het maken van databases
7. Appendix B. Kexi vergelijken met andere database-toepassingen
Gegevenstypen
8. Appendix C. Voor SQL gereserveerde woorden
Voor Kexi-SQL gereserveerde woorden
Voor Kexi-SQLite Driver gereserveerde woorden
Voor Kexi-MySQL Driver gereserveerde woorden
Voor Kexi-PostgreSQL Driver gereserveerde woorden
Voor Kexi-Oracle Driver gereserveerde woorden
Voor Kexi-Sybase Driver gereserveerde woorden
Voor Kexi-xBase Driver gereserveerde woorden
9. Appendix D. Ondersteunde bestandsformaten
Formaat komma-gescheiden waarden (CSV)
Microsoft Access (MDB) bestandsformaat
Overzicht
Functies
Ondersteunde functies
Niet ondersteunde functies
10. Dankbetuigingen en licentie