Start de thee-wekker

Om de thee-wekker te starten selectert u een thee uit het contextmenu. Als bevestiging dat u inderdaad de wekker hebt gezet, is er een klok zichtbaar met de overblijvende tijd in het paneelpictogram.