Overige handelingen

Samenvoegen

Open repository of werkkopie, markeer het item dat u wilt samenvoegen (merge) en ga naar SubversionAlgemeenSamenvoegen. Vul in de volgende dialoog de gewenste waarden. Wanneer de repository is geopend, worden bron1 en bron2 gevuld, wanneer de werkkopie is geopend, dan wordt het doel gevuld met het huidige geselecteerde item. Het afhandelen van deze parameter is afhankelijk of u de interne diff, subversion dan wel een extern samenvoeg-programma zoals KDiff3 gebruikt. Het doel moet ALTIJD een lokaal bestand of map zijn. U mag wisselen tussen extern en intern samenvoegen (merge) via het keuzevakje Externe samenvoeging gebruiken.

Intern samenvoegen

Het doel is hetzelfde als bij subversions eigen commandoregel. Wanneer bron1 en bron2 aan elkaar gelijk zijn, moeten start- en eind-revisie verschillend zijn. Als de bronnen niet gelijk zijn, dan is start-revisie toegewezen aan bron1 en de eind-revisie aan bron2. Het doel MOET een werkkopie zijn, anders stuurt subversion een foutmelding.

De keuzevakjes hebben de volgende betekenissen:

Recursief

Voer alle opdrachten op mappen recursief uit.

Ongerelateerde items behandelen als gerelateerde items

Indien ingeschakeld, zullen items zonder relatie worden vergeleken (diff) alsof zij wel een relatie hebben. Anders zal subversion de ene zijde verwijderen en het aan de andere zijde toevoegen.

Forceer het verwijderen van veranderde items/ items buiten versie beheer

Indien niet ingeschakeld en samenvoegen (merge) verlangt het verwijderen van een veranderde item of een item zonder rivisiecontrole, zal het samenvoegen (merge) mislukken. Anders zal het item worden verwijderd.

Uitvoeren als test zonder wijzigingen

Indien ingeschakeld, verstuurt subversion alleen meldingen over wat het zou doen, maar verandert de werkkopie niet.

Externe samenvoeging gebruiken

Lees de sectie de paragraaf met de naam “Diff & Merge” voor de details hoe een externe (merge) samenvoegprogramma ingesteld moet worden. kdesvn geeft via de commandoregel opdrachten. Alvorens het volgende wordt uitgevoerd:

  1. Wijs een start-revisie toe als bron1 en een eind-revisie als bron2. Controleer dan of er verschillen zijn (pad en/of revisie). Als dat zo is, dan is het een drievoudig samenvoegen, anders is het een eenvoudig samenvoegen van bron naar doel. Als bron2 leeg gelaten is, is het ook een eenvoudig samenvoegen (merge).

  2. Maak een export naar een tijdelijke map. Alleen de start-revisie van bron1 een simpel samenvoegen (merge) is, anders beide bronnen met hun revisies. Als het item geen map is maar een bestand, neem dan de inhoud van een aangewezen revisie.

  3. Maakt de aanroep naar het gewenste externe (merge) samenvoeg-programma zoals ingesteld in de Instellingen. De foutmeldingen worden getoond in een log-venster zodat u kunt zien wat fout is gegaan (als iets fout is gegaan).

In afwijking met het interne (merge) samenvoeg-programma, mag het doel een gewone map/bestand (zonder revisie controle) zijn, omdat externe programma's dit niet belangrijk vinden.

Indien recursief niet is ingeschakeld, dan wordt de export uitgevoerd als een platte export. Wees voorzichtig: wanneer dit wordt gedaan met werkkopiën, worden externals NIET geëxporteerd.

Conflicten oplossen

kdesvn heeft zelf geen module om conflicten op te lossen maar u kunt vanuit kdesvn een extern programma gebruiken. In de paragraaf met de naam “Conflict oplossend programma” is een beschrijving hoe u dit kan instellen.

Wanneer een item de status heeft van conflict ( er is dan een rood kruis te zien bij zulke items) dan kan het volgende gekozen worden SubversionWerkkopieConflict oplossen. of vanuit het contextmenu conflict oplossen (alleen bij items met een conflict) kdesvn start nu het programma dat door u is geïnstalleerd (of het standaard programma). Na dit opgelost te hebben, kunt u dit item als opgelost markeren (SubversionWerkkopieMarkeer als opgelost), anders kunt u de veranderingen niet vastleggen.