Beginnen met subversion en kdesvn

Deze sectie is grotendeels voor beginners die niet bekend zijn met subversion en legt uit hoe subversion en/of versiebeheersystemen (RCS) werken.

Een werkkopie aanmaken

Let op

Werkkopieën MOETEN via lokale paden toegankelijk zijn. Subversion weet niets over pseudo bestandsystemen zoals smb:// of fish://. kdesvn vertaalt indien mogelijk sommige daarvan (zoals system:/home) maar dat is niet mogelijk over een netwerk.

Het eerste wat u moet doen is het creëren van een werkkopie van uw repository. Hiervoor selecteert u SubversionAlgemeenRepository uitchecken. In het volgende dialoogvenster moet u de URL van de repository selecteren dat u wilt gebruiken, bijv., zoiets als http://localhost/repos/mijnproject. Submappen van een repository zijn ook mogelijk, bijv., http://localhost/repos/mijnproject/trunk of vergelijkbaar.

Selecteer en/of creëer een lokale map, waar de werkkopie moet verblijven.

Tenslotte, de uit te checken revisie. Meestal zal dat zijn HEAD. Dit zorgt ervoor dat de laatste opgeslagen versie de versie is waaraan gerefereerd wordt.

Na het klikken op de knop OK zal kdesvn uw werkkopie creëren en (als het vakje is aangevinkt) het openen.

Als u een respository heeft geopend om er doorheen te bladeren dan kunt u een map markeren en SubversionRepositoryHuidige repositorypad uitchecken selecteren en het dialoogvenster zoals boven beschreven invullen. Dan zal alleen de gemarkeerde map worden uitgechecked.

Lokale wijzigingen vastleggen (commit)

Markeer het items of de items die u wilt verzenden en selecteer SubversionWerkkopieVastleggen (commit) (Ctrl+#)

Als u probeert om vast te leggen terwijl geen item is geselecteerd, dan gebruikt kdesvn het bovenste element van een geopend werkkopie, bijv., het werkkopie pad zelf.

Deze bewerking is altijd recursief, wat inhoud dat als u een map heeft geselecteerd kdesvn altijd alle gewijzigde items in de submappen daarin zal versturen. Als u heeft ingesteld dat u alle items wilt nakijken voordat u ze vastlegt dan krijgt u een lijst te zien met alle door kdesvn te vast te leggen items in het volgende dialoog. Daar kunt u items die u niet wilt vastleggen deselecteren. In dat geval zal kdesvn alle items apart versturen, bijv., niet recursief. maar u kunt ook items selecteren die zonder versiebeheer zijn om ze toe te voegen en vast te leggen (als ze niet gemarkeerd zijn om over te slaan). hierdoor ziet u of er nieuwe items zijn die u vergeten bent.

Voer een logbericht in over wat u verstuurt en druk op de knop OK zodat de transfer start.

Werkkopie bijwerken

Dit brengt de lokale werkkopie in sync met de repository. U kunt kdesvn zo instellen dat kdesvn bij het openen van een werkkopie controleert op nieuwere/veranderde items in de repository. Dit gebeurt in de achtergrond zodat u gewoon met kdesvn kan blijven werken. Als dit is gebeurt, dan zijn items met een nieuwere versie of mappen met items die een nieuwere versie hebben gemarkeerd.

Om de wijzigingen op te halen, selecteert u SubversionWerkkopieBijwerken naar HEAD. Dit werkt bij naar de laatste versie. Als u een specifieke revisie wilt hebben dan selecteert u SubversionWerkkopieBijwerken naar revisie en selecteert u vervolgens in het volgende dialoogvenster de gewenste revisie.

Als u geen item heeft geselecteerd, dan zal het bijwerken over de hele geopende werkkopie worden uitgevoerd, anders zal alleen de geselecteerde items recursief worden bijgewerkt.

Toevoegen aan en verwijderen uit de werkkopie

Voor beide bewerkingen zijn twee stappen nodig: eerst toevoegen of verwijderen en daarna deze wijzigingen vastleggen in de repository. Voordat u vastlegt kunt u nog de toevoeging of verwijdering ongedaan maken.

Item toevoegen

Items toevoegen aan een werkkopie kan op drie manieren gebeuren:

Items zonder versiebeheer selecteren en deze toevoegen

Kopieer met Konqueror of enig ander hulpmiddel naar de werkkopie. Ga door de lijst, markeer ze en selecteer SubversionWerkkopieGemarkeerde bestanden/mappen toevoegen (Insert). Als u nieuwe mappen met alle subitems wilt toevoegen, selecteer dan SubversionWerkkopieGemarkeerde bestanden/mappen recursief toevoegen (Ctrl+Insert).

Controleren en recursief toevoegen

U kunt in de werkkopie controleren op onbeheerde items. Ga naar SubversionWerkkopieControleren voor onbeheerde items. Een dialoog verschijnt met alle onbeheerde items in een overzicht. Door op OK te klikken, voegt u alle gemarkeerde items aan de werkkopie toe, ongewenste items moet u eerst deselecteren.

Slepen en loslaten

Markeer in Konqueror of een andere vergelijkbare bestandsbeheerder de gewenste items die u wilt toevoegen en versleep ze naar kdesvn. Laat ze los op de mappen in de geopende werkkopie en kdesvn kopieert deze items daar naar toe en voegt ze toe.

Items met revisie uit de werkkopie verwijderen

Items verwijderen is altijd recursief. B.V.,wanneer een map verwijderd wordt, dan worden ook alle subitems verwijderd. Markeer de de gewenste items en kies SubversionAlgemeenGemarkeerde bestanden/mappen verwijderen van het algemene menu. De revisiecontrole wordt van de items verwijderd en daarna worden de items van de harde schijf verwijderd.

Logs tonen

Het tonen van de log kunt u starten met Ctrl+L als u een of geen item in het overzicht heeft gemarkeerd. Afhankelijk van u instellingen (zie Tabel 5.1, “Subversion”) kdesvn haalt de log informatie startend bij HEAD en toont het .

Het log display venster

Aan de linkerzijde is de lijst met log-items te zien die kdesvn ophaalde. Het logbericht is beperkt tot één regel. Wanneer een log-item wordt gekozen is het volledige logbericht rechtsboven te zien. Rechtsonder is een lijst met de veranderde bestanden. Dit venster verschijnt ALLEEN als kdesvn zo is ingesteld dat deze lijst wordt opgehaald.

Met de knoppen bovenaan kunt u een andere bereik (range) voor de logs kiezen.

Belangrijk

Dit bereik wordt zonder vooringestelde grenzen verstuurd, wees dus vorzichtig bij grote repositories.

De knoppen onderaan het dialoogvenster werken altijd op het gekozen log-item, maar niet op geselecteerde items in de lijst met veranderingen. Dus wanneer u het commando Vorige diff kiest, maakt het een diff over alle veranderde items in deze revisie als ze een gelijke of lagere revisie hebben. Hetzelfde geldt voor Diff revisie's

Annotate werkt natuurlijk alleen als het item waarvan de log is een bestand is.

Bij alle items in beide lijsten kunt u een contextmenu openen voor extra mogelijkheden. In de linker lijst is dit Versie voor de linkerkant van diff (bijv. begin revisie) en Versie voor de rechterkant van diff (bijv. eind of doel van diff, in unified wordt dit gedeelte gemarkeerd met een +++). De hier gekozen revisie's worden gemarkeerd met een pijltje.