Hoofdstuk 2. Een medium selecteren

Als u Dragon Player start met het startprogramma voor toepassingen of Media afspelen (Ctrl+O) gebruikt vanaf de werkbalk of vanaf het menu Afspelen dan wordt dit venster getoond:

Media afspelen

Er zijn drie manieren om een videobestand af te spelen:

Bestand afspelen opent de bestandsdialoog en laat u een bestand selecteren om af te spelen.

Schijf afspelen om een cd of dvd af te spelen.

Stream afspelen opent een dialoog om een adres van een multimedia-stream in te voeren.

Dubbelklik op een item in de afspeellijst met recent geopenede bestanden om afspelen te starten. Het contextmenu van de afspeellijst toont acties om een geselecteerd item te verwijderen of de gehele afspeellijst te wissen. Elk bestand dat u afspeelde zal automatisch aan de lijst worden toegevoegd.