Hoofdstuk 4. Dankbetuigingen en licentie

Dragon Player

Programma copyright 2004 Max B. Howell

Programma copyright 2007 Ian A. Monroe

Documentatie copyright 2004 Mike Diehl

Documentatie copyright 2007 Ian Monroe

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.